login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Hrhov: Hrhovské rybníky

@ :: Roznava - Okolie ::     Jan 05 2010, 08:39 (UTC+0)
Hrhov, okres Rožňava: Južne od obce Hrhov vedľa cesty E571 sa nachádzajú dve výrazné jazerá. V päťdesiatych rokoch 20. storočia boli vybudované na mieste niekdajších rozľahlých močarísk. Existencia močarísk v tejto časti Turnianskej kotliny nie je náhodná. Zo severnej i južnej časti je obklopená planinami Slovenského krasu, ktoré majú priepustné vápencové podložie, takže zatiaľ čo na planinách je vody málo až takmer žiadna, ich úpätia sú priam obsypané mnohými vyvieračkami.

Vytvorené jazerá sa svojich charakterom v priebehu rokov priblížili prírodnému prostrediu. Z veľkej časti 130 hektárovej vodnej plochy zarástli pálkou a mnohými ďalšími vodnými rastlinami, ktoré vytvorili vhodné prostredie pre hniezdenie vodného vtáctva. Nakoľko sú rybníky hospodársky využívané na chov rýb, vtákom sa tu naozaj darí aj z hľadiska dostupnosti potravy. Počas prechádzky tu môže návštevník vidieť napríklad rôzne druhy kačíc alebo volaviek.

Ornitológovia na Hrhovských rybníkoch evidujú výskyt potápky chocholatej (Podiceps cristatus), potápky hnedej (Tachybaptus ruficollis), kačice divej (Anas platyrhynchos), chocholačky sivej (Aythia ferina) a chocholačky vrkočatej (Aythya fuligula). Svojim pôvabom upútajú najmä volavka popolavá (Ardea cinerea) a volavka biela (Egretta alba). Z brodivcov, kam volavky patria, sa tu vyskytuje aj bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus) a bučiak trsťový (Botaurus stellaris). Z dravcov pri rybníkoch žije aj vzácna kaňa močiarna (Circus aeruginosus). Výpočet vtáčích druhov by mohol pokračovať, každopádne sú tieto rybníky vhodné miesto pre turistov, ktorí radi s ďalekohľadom či s fotoaparátom so silným objektívom pozorujú vtáky. Nečudo, že lokalita Hrhovské rybníky je evidovaná ako Významné vtáčie územie Slovenska.

Biotop je priam predurčený aj na výskyt väčšieho množstva obojživelníkov a plazov. Popri viacerých druhoch žiab a mlokov tu môžete pozorovať aj hojne zastúpenú užovku obojkovú (Natrix natrix) a užovku fàkanú (Natrix tessellata).

Okolo jazier nevedie žiadna turistická značka. Na prechádzku je vhodná predovšetkým hrádza s pevným chodníkom medzi veľkým a malým rybníkom.


Slavomír Szabó


Použitá literatúra:

Kolektív autorov: Malá monografia obce Hrhov (Hrhov, 2004)
Slovenský kras – Turistický sprievodca ČSSR (Šport, 1989)