login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Moldava nad Bodvou: Gotický rímsko-katolícky kostol sv. Ducha

@ :: Okolie ::     Dec 30 2009, 16:23 (UTC+0)
Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Architektonickou dominantou na Hlavnej ulici je gotický kostol, ktorý bol vybudovaný v 15. storočí za vlády kráľa Mateja Korvína. Impozantná chrámová stavba v pôvodnom stave vydržala však iba dve storočia, pretože v roku 1644 ju pohltil veľký požiar. V roku 1646 kostol kompletne reštaurovali. Do čírosti gotického slohu zasiahli stavbári koncom 18. storočia, kedy došlo k jeho barokovej prestavbe. Tá sa prejavuje viac v exteriéri ako z vonkajšieho pohľadu. Prestavba však výrazne narušila dovtedajší vzhľad najmä z toho dôvodu, že kostol bol pôvodne trojloďový, avšak bočné svätyne tu v danom čase jednoducho zbúrali.

Neskoršiu prestavbu si vyžiadalo aj poškodenie, ktorému sa kostolu dostalo za II. svetovej vojny, pričom poškodená bola najviac veža. Napriek tomu v chráme nájdeme mnoho priam učebnicových gotických prvkov. Najtypickejšou ukážkou stredovekého slohu je presbytérium, ktoré je zaklenuté vysokou krížovou rebrovou klenbou. Na severovýchodnej strane presbytéria sa nachádza gotické pastofórium s renesančnou rozetou. Okná chrámu majú pôvodnú kamennú kružbu z 15. storočia.

Z vonkajšieho pohľadu zaujme najmä honosný južný portál, ktorý je situovaný medzi dvoma gotickými piliermi a vyznačuje sa bohatou hruškovitou profiláciou prútov. Sedlový otvor s dvojitým lemovým oblúkom je svojim charakterom nápadne podobný južnému portálu Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Experti sa domnievajú, že mohlo ísť o rovnakého staviteľa. Z vonkajšej strany je kostol členený opornými gotickými piliermi. Vedľa veže je z južnej strany pristavaná neskorobaroková kaplnka Božieho hrobu, ktorá je zaklenutá pruskými klenbami. Pred južným portálom sa nachádza mariánsky ståp.

Centrálny oltár (aj vzhľadom na požiare) nie je pôvodný, ale je postavený v neogotickom slohu. Jeho hlavný výjav stvárňuje Matku Božiu a jedenástich apoštolov, nad ktorými sa v podobe holubice vznáša Duch Svätý. Tomuto je venované aj patrocínium kostola a nachádza sa aj v erbe Moldavy nad Bodvou. Po stranách oltára stoja sochy sv. Štefana a sv. Ladislava.

Obrazy

Z obrazov v interiéri dominuje na južnej strane sv. Ladislav, ku ktorému sa viaže legenda z blízkeho okolia. Na priľahlej Jasovskej planine sa nachádza Ladislavova vyvieračka, kde údajne sv. Ladislav bojoval proti Kumánom. Keď sa dostal do obkľúčenia a jeho vojsko nemalo vodu, zabodol meč do zeme a ten takto získal tvar kríža. Keď modlitbu ukončil a meč vytiahol, zo zeme začala vyvierať voda. Na obraze je obdobný výjav, avšak zo zeme nevráža meč ale kópiu.

Na severnej strane sa nachádza obraz, ktorý zobrazuje sv. Štefana a jeho syna Imricha, ako sa zhovárajú. Imrich drží v rukách ľaliu, ktorá symbolizuje, že zomrel ako dieťa a na trón po svojom otcovi nenastúpil.

Moldava a prvý kostol

Mesto Moldava nad Bodvou (bez uvedenia písomného prameňa) uvádza, že prvá zmienka o kamennom kostole pochádza z roku 1290. Historik Peter Tajkov zasa publikoval, že prvý kamenný kostol tu stál v roku 1331, keď jasovský prepošt Pavol uzavrel s moldavskou farou patronátnu dohodu. Každopádne sa tento kostol nezachoval a historik Tajkov píše, že v 15. storočí bol terajší chrám pravdepodobne vybudovaný na základoch staršieho ranogotického kostola. Prvým známym kňazom v Moldave nad Bodvou bol Mikuláš, ktorý tu pôsobil v rokoch 1332 až 1335.

Reformácia a protireformácia

V Moldave nad Bodvou sa zásluhy o rekatolizáciu zasa pripisujú františkánskemu mníchovi Herkovi, ktorý navracal kostoly a ľudí k rímskym katolíkom so zbraňou v ruke a na čele vojenskej posádky. Jeho podoba je v kostole vytesaná do kameňa s označením roku jeho smrti – 1686.

Prístupnosť kostola

Chrám patrí pod správu rímsko-katolíckej fary v Moldave a je verejnosti prístupný len v čase bohoslužieb. Na jeho obhliadku (aj s možnosťou výkladu turistickým sprievodcom) je potrebné dohodnúť si termín s Infocentrom Moldava nad Bodvou, ktoré sa v meste nachádza na Hlavnej ulici č. 40. Telefón: 055 / 489 94 21, e-mail: info(at)moldava.sk.


Slavomír Szabó

Informačný zdroj:

Peter Tajkov: K problematike stredovekých kostolov v Košickej kotline
Peter Halász: Moldava nad Bodvou – kultúrne pamiatky***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.