login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Vinné

@ :: Michalovce - okolie ::     Nov 16 2009, 14:13 (UTC+0)


Poloha

Vinné sa nachádza na juhozápade pohoria Vihorlat v Košickom samosprávnom kraji. Od okresného mesta Michalovce je vzdialené 10 kilometrov, od krajského mesta Košice 70 km. V strede obce je nadmorská výška 148 metrov, v 2 979 hektárovom katastri od 105 do 528 metrov metrov. Vinné sa nachádza pri ceste č. 582 v smere Michalovce – Jovsa - Tibava. Súčasťou katastra obce je rekreačné stredisko Hôrka v oblasti Zemplínskej šíravy.

História

Kataster obce bol osídlený už v praveku. Svedčia o tom nálezy z doby halštatskej. Našlo sa tu aj slovanské sídlisko z 9. až 11. storočia. Písomnú zmienku o hrade Vinné poznáme z druhej polovice 13. storočia. To už ale existovala aj dedina, ku ktorej sa prvá písomná zmienka viaže k roku 1249. Uvádza sa v rámci majetku, ktorý od Sobeslavovho syna Petra získal Jakov.

Prvú zmienku o viniciach poznáme z roku 1336. Obec patrila k panstvu Michalovce a stál tam aj mlyn.

Podľa súpisu z roku 1427 malo Vinné 37 port. Porta je brána do sedliackeho dvora, ktorou prejde plný voz ťahaný dvoma koňmi. V tom čase sa obec nezdaňovala podľa počtu osôb, ale podľa počtu port, teda sedliackych usadlostí. Na jednu portu sa pritom zvykne počítať minimálne sedem ľudí – gazdova rodina a sluhovia. V roku 1427 malo teda Vinné minimálne 259 obyvateľov, čo bola pomerne ľudnatá dedina.

V 18. storočí malo Vinné právo usporadúvať trhy. Sídlili tu rody bohaté rody Stárai (Sztáray), Sirmai (Sirmay) a Dravecký. V roku 1715, keď Európu zasiahla morová rana a mnohé dediny vymreli aj vplyvom chudoby pri Rákociho povstaniach, vo Vinnom bolo len 18 domácností. V prípade tejto dediny sa tak stalo aj kvôli tomu, že mnohí poddaní utiekli od svojich pánov. Prelom nastal veľmi rýchlo, pretože v roku 1720 tu bolo evidovaných až 360 kopačov viníc. V roku 1828 tu už stálo 108 domov, v ktorých žilo 1061 obyvateľov.

V roku 1942, keď prebiehala II. svetová vojna, vznikla v horách pri obci prvá oficiálna partizánska skupina na Slovensku. Pre pomoc partizánom Nemci v októbri 1944 Vinné vypálili. Po povojnovej obnove obce tu JRD vzniklo už v roku 1948.

Genéza názvu obce

1249 – Wynna
1258 – Vinna
1808 – Winny
1920– Vinné

Súčasnosť

V meste žije v dlhodobom priemere približne 1 600 obyvateľov.

Nachádza sa tu viacero národných kultúrnych pamiatok. Je to predovšetkým hrad Vinné, renesančný kaštieľ, pôvodne gotický kostol z 13. storočia, ale tiež pamätníky obetiam I. a II. svetovej vojny.

Vinárska tradícia v obci pretrváva, i keď už nie v takých rozmeroch ako kedysi. Najvýraznejším výrobcom a predajcom je spoločnosť Vinopa-Vinova, ktorá má predajňu svojich odrodových a šumivých vín v centre obce v tej istej budove ako sídli obecný úrad.

Telefónny kontakt Vinopa-Vinova: 0946 64 82 006.

Blízkosť hôr, hradu, jazera a najmä Zemplínskej šíravy, ktorá zasahuje do katastra, obec predurčuje na turistický rozvoj. Prevádzkuje informačné centrum a poskytuje bohaté možnosti stravovania a ubytovania v hoteloch, penziónoch i na súkromí.

Informácie o ubytovaní nájdete na www.sirava.sk a www.sirava.net.

Kontakt

Obec Vinné
Obecný úrad 508
072 31 Vinné

Telefón: 056 / 649 22 24, 68 71 040
Domovské stránky: www.vinne.sk
E-mail: info(at)vinne.sk

Slavomír Szabó

Použitá literatúra:

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku – III. diel (VEDA, 1978)
Konik, Čurmová, Lugošová, Hlaváčová: Pod Vinianskym hradom (Zemplínska spoločnosť, 2006)Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo

Viniansky hrad

Vinianske jazero

Renesančný kaštieľ

Pamätníky obetiam vojen

Pamätná izba Františka Jozefa Fugu

Kostol sv. Anny

Vihorlat – chránená krajinná oblasť

Staré príbehy z obce

Takmer naplnená túžba - príbeh o láske-neláske z druhej polovice 19. storočia – autor: Slavomír Szabo´

Ulovená láska - príbeh dedinského mordu z roku 1930 – autor: Anna Domaniková

Príhody z kaštieľa - príbeh z tridsiatych rokov 20. storočia o pánskom kočišovi – autor: Miroslava Ivanová, Anna Domaniková

Historické fotografie

Dobová pohľadnica

Prvý deň po svadbe

Vypálenie obce fašistami

Na svadbe

Poľovnícka chata


Tradičné jedlá

Polievka zo zelenej fazuľky

Vajcová polievka

Rosoľanka

Vianočné kozáre

Holubia polievka

Nositelia tradícií

Viňančan – folklórny súbor


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.