login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Slovenské Nové Mesto: Železnica a rozvoj obce

@ :: Historické foto ::     Mar 26 2009, 03:19 (UTC+0)

Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov: Táto historická fotografia pochádza pravdepodobne z dvadsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej železničnú stanicu a trať v Slovenskom Novom Meste. Potom ako v roku 1918 pri vzniku ČSR z niekdajšieho predmestia Sátoraljaújhely vzniklo Slovenské Nové Mesto, územiu nového štátu bola pridelená aj táto železnica. Má však oveľa staršiu históriu. V úseku Sátoraljaújhely – Michaľany bola daná do prevádzky v januári 1872. Na dobudovanie trate do Čiernej nad Tisou stačil krátky čas, sprevádzkovaná bola ešte v auguste rovnakého roku. Úsek z Michalian do Košíc bol daný do prevádzky v októbri 1873.

Na fotografii vľavo vidíme niekdajšiu ubytovňu zamestnancov železníc, ktorá bola postavená ešte v časoch Rakúsko–Uhorska. Tá už však dnes nestojí. Napravo od nej sa nachádza samotná staničná budova a za ňou objekty niekdajšej vagónky. Za Rakúsko-Uhorska to bola továreň na výrobu súčiastok do vagónov a rušňov, zároveň pre ne slúžila ako opraváreň. S prechodom vagónky na územie Československa jej činnosť zanikla. Miestni obyvatelia spomínajú, že v dvadsiatych rokoch boli údajne strojné zariadenia rozobrané a odvezené do závodov v Krompachoch a do Čiech. Objekty získali nové využitie. Okrem iného sa tu zriadila škola, ale slúžili tiež ako pošta, sklady a priestory pre zariadenia telefónnej siete.

Ako si môžete všimnúť na fotografii, ktorá slúžila ako pohľadnica, označenie železničná stanica je v češtine – nádraží. V dvadsiatych rokoch, najmä v období 1926 až 1928, bolo Slovenské Nové Mesto zaľudňované okrem iného aj prisťahovalcami z Čiech. Týchto tu získavali ponukou pomerne dôležitých pracovných miest, takže Česi tu za I. ČSR získali takmer všetky vedúce pozície; nielen na železnici, ale aj na pošte a štátnych úradoch, pretože Slovenské Nové Mesto sa stávalo administratívnym správcom regiónu. Naviac tu sídlila aj finančná stráž, pre ktorú vybudovali samostatné objekty a tvorili ju taktiež Česi. Ich úlohou bolo nielen stráženie a obrana hraníc, ale tiež kontrola medzinárodného obchodu i domácej výroby. Okrem iného kontrolovali aj miestnych pestovateľov tokajského vína, ktorý rok koľko vyprodukovali, aby im mohli vymerať dať.


-sl-Spracované podľa spomienok miestnych obyvateľov a kníh Kornélia Kornová: História a súčasnosť Slovenského Nového Mesta, Autorský kolektív SAV: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku a informácií z Múzejno-dokumentačného centra Železničného múzea Bratislava východ.***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Vínna cesta – štart, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.
čitateľov: 3048