login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Malá Ida: Vojaci československej armády

@ :: Historické foto ::     Jun 20 2005, 17:33 (UTC+0)

1


2

Fotografie pochádzajú pravdepodobne tesne spred roku 1939. Muž stojaci vzadu na obrázku č. 1 ako i samostatne stojaci na obrázku č. 2 pochádza z Malej Idy. Pri prezeraní fotografií i výraznejšom zväčšení ako je na tejto strane je podľa pracky na opasku jasné, že ide o vojakov československej armády. Pravdepodobne posledné ročníky, ktoré rukovali do tejto armády ešte Viedenskou arbitrážou.

Viedenská arbitráž sa konala vo viedenskom Belvedérskom paláci 2. novembra 1938 a išlo o rozhodnutie, kadiaľ povedú nové hranice medzi Československom a Maďarskom. Dovtedajšie hranice, včítane Zakarpatskej Ukrajiny, boli určené Trianonskou dohodou.

Po dlhom jednaní zástupcov Maďarska a Slovenska sa arbitri z Nemecka a Talianska uzniesli na nových hraniciach, ktorými prešli Košice, ale aj veľká časť južného Slovenska do správy Maďarska.

Vyjadrené faktami, Viedenskou arbitrážou Československo, či skôr Slovensko, stratilo 10 565 štvorcových kilometrov územia. Žilo tam 852 332 obyvateľov, z toho 506 208 maďarskej národnosti.

Jediný kto za slovenskú stranu odmietal verdikt arbitráže podpísať, bol účastník delegácie Jozef Tiso, neskôr v čase vojny a samostatnosti Slovenska kontroverzný slovenský prezident. Nakoniec na naliehanie československého ministra zahraničia F. Chvalkovského dokument podpísal aj on.

Podľa pamätníkov východoslovenských obcí v týchto časoch vznikla dohoda medzi slovenskou a maďarskou stranou a vzájomne si vydávali ľudí zachytených pri nelegálnom prekročení nových hraníc. Potom aj slovenskí obyvatelia obcí pričlenených k Maďarsku museli rukovať do maďarskej armády.

Spätné obnovenie hraníc, avšak už bez Zakarpatskej Ukrajiny, ktorá ostala v područí Sovietského zväzu, došlo až po oslobodení Košíc. Tieto okolnosti sú zachytené aj v závere poviedky Zánik Rudníckych kúpeľov. Už dva dni po oslobodení Košíc, presne 21. 1. 1945, získal Magistrát mesta Košice Stanovisko Vlády ZSSR. V ňom správa, že hranice sa obnovujú podľa predvojnového stavu - Trianonskej dohody. Že závery Viedenskej arbitráže a Mníchovskej dohody sú neplatné. Toto stanovisko košickým radným pánom odovzdal osobne politruk oslobodzujúcej 18. armády IV. ukrajinského frontu Leonid Brežnev.

Na fotografii č.1 je ešte jedna zaujímavosť. Obaja vojaci držia v rukách cigarety. Boli to ešte časy, kedy škodlivé účinky fajčenia neboli známe a cigaretka patrila k imidžu vojaka.

/V článku sú zapracované fakty z knihy Kronika Slovenska 2 – Slovensko v 20. storočí/

-sl-


čitateľov: 6779