login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Slanec: Mgr. František Petro – dokumentarista, autor monografií

@ :: Nositelia tradícií ::     Aug 20 2008, 17:41 (UTC+0)

Slanec: „Všetko to začalo, keď som bol ešte čerstvým riaditeľom základnej školy v Slanci. Raz pri nás zastavilo akési čierne auto s pánmi z Čiech, ktorí ma požiadali, aby som ich zaviedol na hrad Slanec a porozprával im čosi z jeho histórie. Po chvíli som zistil, že oni vedia o tunajších dejinách viac ako ja. Nedalo mi to pokoj, žijeme predsa v podhradí a mali by sme o svojej minulosti vedieť čo najviac. Začal som teda zháňať informácie z histórie regiónu,“ priblížil začiatky svojho záujmu Mgr. František Petro, dnes autor monografií obcí Slanec, Slančík, Kalša, Nový Salaš a Slanská Huta.

František Petro (narodený 1933) svoje odhodlanie prvý krát naplnil v roku 1968, kedy vyšla jeho prvá publikácia s názvom „Využitie regionálnych dejín vo vyučovaní dejepisu“ . Vydavateľom diela sa stalo Okresné pedagogické stredisko Košice-okolie, čo bolo na vtedajšie časy úspechom. Zámer autora, aby sa miestna história dostala do školských osnov a žiaci si vytvárali vzťah k miestu, kde žijú, sa však, žiaľ, nenaplnil. Dodnes sa deti v triedach učia viac o Bratislave či Martine, o vlastnej dedine často nepadne ani slovo. „Regionálna história je však tá, ktorá sa nás bezprostredne dotýka a má potenciál vzbudiť záujem o históriu národa celkovo. Pozornosť žiakov upútame skôr, keď im vysvetlíme, ako žili ich predchádzajúce generácie priamo na tých istých miestach ako oni, keď im môžeme hoc aj pohľadom cez okno ukázať, čo po nich ostalo. Takto si deti vybudujú aj kvalitatívne nový vzťah k svojej obci.“

Za podstatné považuje aj to, aby sa v obci zhromažďovali historické fotografie, ktoré môžu cez reprofoto poslúžiť ako názorné ukážky doplnkového učiva pre deti na škole. Raz vidieť je v tomto prípade určite viac ako stokrát počuť. Aj preto začal František Petro vytvárať zbierku historických fotografií regiónu Slanecko. Niektoré z týchto často vzácnych fotografií uverejnil vo svojich knihách. Iné na digitalizáciu, rozmnoženie a verejné sprístupnenie ešte len čakajú.

Čo považuje za to najpodstatnejšie vo svojej práci? „Musíme zachytiť, dokonale zmapovať činnosť ľudí, pretože ľudia sú tvorcami histórie. Činnosť, ktorú vykonali, je dôsledkom ich hodnotového rebríčka, ich myslenia, tvorivosti ale aj deštrukcie.“

Mgr. František Petro doposiaľ vydal knihy „Zaujímavosti z histórie Slanca a okolia“, „Slančík“, „Slanecko v archívoch a kronikách“, pričom v poslednej menovanej sa okrem množstva informácií o mikroregióne ako celku nachádzajú aj monografie Kalše, Nového Salaša a Slanskej Hute. V čase vzniku tohto profilu akurát dokončieval monografiu Slanského Nového Mesta. Ako hovorí, najväčší problém nie je archívny výskum a spracovanie informácií do knihy, ale nájsť vydavateľa. Takto napríklad už pred rokmi zozbieral informácie a vytvoril dielo „Protifašistický odboj v okolí Košíc“. V jeho vydanie už takmer ani nedúfa, predpokladá že o danú tému začnú javiť väčší záujem aspoň nasledujúce generácie. Tie snáď už aj pristúpia na to, aby sa regionálne dejiny dostali aj do školských osnov a v žiakoch sa začal budovať zdravý lokálpatriotizmus, ktorý potrebuje nielen každý región ale i celé Slovensko.

Kontakt:

Telefón: +421 907 222 680, 055 69 68 126

Spracoval: Slavomír Szabó

* * *


Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Slánske vrchy, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.


čitateľov: 11326