login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jan 01, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(251)

vložiť obrázok do galérie

Rovné: Ondavská vrchovina

@ :: Historické foto ::     Mar 10 2008, 09:20 (UTC+0)

Rovné, okres Svidník: Táto fotografia pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva okolie obce Rovné. Obyvatelia tejto dediny sa dlhodobo zaoberali najmä pastierstvom a lesným hospodárstvom, i keď v tomto prípade sa potomkovia valaských Rusínov venovali v novších dejinách aj obrábaniu pôdy.

Rovné sa nachádza v okrese Svidník v Ondavskej vrchovine. O horskom charaktere prostredia svedčí aj skutočnosť, že najnižší bod chotára obce má nadmorskú výšku 300 metrov a najvyšší 667 metrov.

Ondavská vrchovina je ako horský celkom situovaná v oblasti Východné Karpaty – časť Nízke Beskydy. Jej dĺžka je 87 kilometrov a maximálna šírka 45 kilometrov. Celková rozloha presahuje 1 800 štvorcových kilometrov. Geologický podklad tvoria rôzne druhy pieskovcov, bridlíc, ílov a slieňov. Nie je to jednoliaty horský masív, typické je skôr striedanie pozdĺžnych depresií – brázd a kotlín. Práve tieto kotliny, ktoré majú v mnohých prípadoch špecifickú kotlinovú mikroklímu, vyhovovali prvým pastierom, ktorí sa tu usádzali na základe valaského práva od konca 14. storočia. Podobne je situovaná aj obec Rovné.

Zatiaľ čo vyššie polohy Ondavskej vrchoviny sú zalesnené, v nižších prevláda lesostepný až stepný charakter s trávnatým a krovinovým porastom. Ideálne miesto na pasienky, čo potvrdzuje aj táto historická fotografia. Klimaticky ide o mierne teplú oblasť, v ktorej priemerné zimné teploty dosahujú -2 až -5 ° C a letné 16 až 18 ° C. To je sever východoslovenského regiónu naozaj príjemná klíma.


-sl-***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu „Zachráňme staré príbehy, aby sme nestratili svoju identitu“, ktorý podporila Stredoeurópska nadácia a spoločnosť Slovnaft, a.s., člen Skupiny MOL.


čitateľov: 2460