login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Rieka Laborec

@ :: Michalovce - okolie ::     Nov 15 2007, 16:34 (UTC+0)

.


.


Rieka Laborec, pretekajúca cez mesto Michalovce i jeho okres , pramení na severovýchode Slovenska v Nízkych Beskydách. Jej tok sa tiahne východoslovenským regiónom v smere na juh, pričom je dlhý 135 km. Končí na Zemplíne, kde sa pri obci Oborín vlieva ako pravostranný prítok do Latorice.

Charakter rieky sa mení v oblasti Východoslovenskej nížiny. Zatiaľ čo vo vyšších polohách vytvára s ľavostrannými prítokmi riek Udava a Cirocha riečny vejár, v nížinnej polohe je to pokojná rieka, ktorej prietok na Zemplíne výrazným spôsobom dopåňa rieka Uh asi 16 kilometrov nad ústím do Latorice. Celková plocha povodia je 4 522 štvorcových kilometrov.

Laborec sa v minulosti pravidelne vylieval a spôsoboval veľké záplavy. Výrazným krokom k zmene riečneho charakteru bola výstavba obojstranného riečneho valu, ktorá sa v okrese Michalovce konala v štyridsiatych rokoch 20. storočia počas II. svetovej vojny. Práve keď sa konali oslavy ukončenia výstavby valu, ktoré boli pri obci Sliepkovce, prišla správa, že vypuklo Slovenské národné povstanie a muži odtiaľ odišli rovno na bojisko k Banskej Bystrici.

K zamedzeniu povodní výrazným spôsobom prispela aj výstavba vodnej nádrže Zemplínska šírava, kam sa voda pri zvýšenej hladine odvádza kanálom od obce Petrovce. Časť vody z toku je odvádzaná aj pre potreby elektrárne vo Vojanoch.

Sútok Laborca a Latorice sa nachádza na zemplínskom území v Chránenej krajinnej oblasti Latorica, kde sú už dnes zriedkavé a mimoriadne vzácne vodné a močiarne biocenózy, tvoriace komplex, ktorý nemá obdobu na celom Slovensku. Tento mimoriadne vzácny biotop je charakteristický početným výskytom chránených a na slovenské pomery až raritných druhov rastlín, hmyzu i vodného vtáctva.

-sl-
* * *


Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.