login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Herľany: Základná škola

@ :: Historické foto ::     Sep 14 2007, 20:55 (UTC+0)

1


2

Herľany, okres Košice – okolie: Na školskej fotografii z roku 1955 vidíme žiakov základnej školy v Herľanoch. Sú to žiaci prvého až štvrtého ročníka, pretože škola v danom čase poskytovala základné vzdelanie len pre ročníky 1 – 4 a ďalej už museli deti dochádzať do školy do Nižnej Kamenice. Do prvých štyroch ročníkov herlianskej školy pritom chodili okrem detí z Herlian aj deti zo susedných Žíroviec.

So žiakmi je na fotografii učiteľ Ján Chovan, ktorý v obci v rokoch 1953 až 1962. Ako všetci učitelia, ktorí prišli do Herlian učiť, mal učiteľský byt v školskej budove. Učiteľský byt slúžil svojmu účelu až do roku 1982. Vtedy zrušili školu v susedných Rankovciach, žiaci odtiaľ doposiaľ dochádzajú do Herlian a bolo nutné rozšíriť školské priestory.

Podľa spomienok žien, ktoré v päťdesiatych rokoch navštevovali túto školu, všetky štyri ročníky sa učili v jednej triede. Učiteľ to zvládal tak, že na každej hodine zadal trom ročníkom samostatné práce a venoval sa vysvetľovaniu novej látky alebo skúšaniu len jedného ročníka.

Presné počiatky školstva v obci nie sú známe, ale súčasná školská budova slúži rovnakému účelu od roku 1898. Výnimku tvorili len roky 1918 – 1919, kedy na konci prvej svetovej vojny a v prvom roku mieru slúžila ako ubytovacie zariadenie pre vojsko. Budovu vidíme na druhej fotografii, ktorá bola vyhotovená niekedy v šesťdesiatych rokoch.

-sl-


Pri tvorbe tohto článku sme vychádzali z údajov obecnej kroniky Herľany a spomienok obyvateľov obce.
***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu „Zachráňme staré príbehy, aby sme nestratili svoju identitu“, ktorý podporila Stredoeurópska nadácia a spoločnosť Slovnaft, a.s., člen Skupiny MOL.
čitateľov: 3549