login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Herľany: Poľnohospodárske práce

@ :: Historické foto ::     Sep 13 2007, 13:59 (UTC+0)

Herľany, okres Košice – okolie: Táto fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva obyvateľov Herlian pri žatve. V popredí je kosec a na ním dve ženy za ním pracujú ako snopkárky. Ich práca teda spočívala v zvieraní pokoseného obilia a viazaní do menších snopov. Na zväzovanie používali už pripravené suché steblá raže, ktoré volali povreslo.

Herľany nebola nikdy typická poľnohospodárska obec. V jej okolí je málo ornej pôdy, väčšinu tvoria lesy. ¼udia pracovali jednak ako obslužný personál Herlianskych kúpeľov, na statkoch iných obcí, v lesoch, ale na takú malú obec bolo tu aj dosť veľa remeselníkov.

V druhej polovici päťdesiatych rokov sa tu i tak stretli pokusy o založenie JRD s nezáujmom až odporom ľudí. Napríklad obecná kronika v roku 1957 uvádza: „Žiaľ, ani v tomto roku sa nepresadila socializácia našej obce, vlastne už len 12 roľníckych usadlostí. Ostatných 5 – 6 už bolo potrebné považovať za robotnícke rodiny /malá výmera pôdy/. Bola síce ustanovená aj 6 členná komisia v obci na začatie i prevedenie prác s kolektivizáciou našich poľnohospodárov, ale bezvýsledne. Ani predseda JRD Ochtiná svojim vystupovaním a propagáciou neobstál so svojimi argumentmi. Obec Ochtiná je polohou i rozsahom podobná Herľanom.“

V roku 1958, kedy bolo v Herľanoch založené JRD, už kronika píše: „Vo februári t.r. osem našich roľníkov podpísalo prihlášky do JRD III. typu. Žiaľ, aj tu došlo k menším nedorozumeniam medzi našimi roľníkmi. Sám predseda miestneho národného výboru, Ján Blanár, odmietol vstúpiť do družstva. Jeho politický postoj k socializácii obce sa prejavoval aj pri jeho funkčných činoch predsedu MNV. V júni t.r. sa zriekol funkcie predsedu MNV“.

-sl-


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu „Zachráňme staré príbehy, aby sme nestratili svoju identitu“, ktorý podporila Stredoeurópska nadácia a spoločnosť Slovnaft, a.s., člen Skupiny MOL.
čitateľov: 3386