login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Pozdišovce: Hrnčiarstvo v rokoch štyridsiatych a päťdesiatych

@ :: Historické foto ::     May 15 2007, 14:36 (UTC+0)

Typická pec na vypa¾ovanie keramiky, ktorú volali koch


I keï už družstvo zaèalo pracova s elektrickými pecami na vypa¾ovanie, tie tradièné slúžili naïalej


Hrnèiar Andrej Èižmárik pri mletí hlinky v roku 1954

O hrnčiarstve v Pozdišovciach sme už písali v článku Počiatky pozdišovského hrnčiarstva. Tieto uverejnené fotografie však pochádzajú z päťdesiatych rokov 20. storočia, teda z čias, kedy sa hrnčiari v obci začali zjednocovať do nových organizácií.

Už 20. apríla 1947 sa v obci konalo ustanovujúce valné zhromaždenie Hrnčiarskeho výrobného a predajného družstva Pozdišovce, do ktorého vstúpilo štyridsať jeden hrnčiarov. Jeho predsedom sa stal Pavol Andrejko. Ešte v marci toho istého roku Pozdišovce navštívila prof. Júlia Horová-Kováčiková, ktorá neskôr zaviedla nový figurálny motív na zdobenie, a to známe postavy tancujúce karičku. Tento motív je dodnes pre pozdišovskú keramiku typický.

V novom družstve sa začali používať hrnčiarske kruhy na elektrický pohon, čo výrobu značne urýchlilo, a tiež elektrické pece, ktoré mali pozitívny vplyv na kvalitu keramiky. Tieto fotografie, ktoré pochádzajú z päťdesiatych rokov, však dokladujú, že tradičné pece mali naďalej svoje miesto.

V novembri 1949 sa v kaštieli konali hrnčiarske oslavy, na ktoré v zastúpení prezidenta prišiel riaditeľ jeho kancelárie František Nečásek a prevzal od hrnčiarov fajčiarsku súpravu, ktorú darovali Klementovi Gottwaldovi. Prítomný bol aj povereník SNR pre školstvo a kultúru Ladislav Novomeský.

Päťdesiate roky boli pre pozdišovských hrnčiarov dobré v tom zmysle, že i prostredníctvom obchodovania cez Ú¼UV mali zabezpečený odbyt výrobkov, z ktorých časť išla i na zahraničné trhy. V roku 1958 dokonca pozdišovská keramika tvorila samostatnú expozíciu na Svetovej výstave v Bruseli. V týchto rokoch začali miestne hrnčiarske družstvo navštevovať mnohé známe osobnosti verejného života, a to nielen z Československa, ale aj z Alžírska, Francúzska, Holandska, Kuby, Maďarska, Nemecka, Rakúska, ZSSR a podobne.

Ïalšia organizačná zmena však nastala 24. januára 1961 z poverenia Krajského zväzu výrobných družstiev v Prešove. Ten nariadil zlúčenie hrnčiarskeho družstva, ktoré už vystupovalo pod názvom Svojráz, s v. d. Michalovce, čím družstvo Svojráz stratilo právnu subjektivitu.

Spracoval: Slavomír Szabó

Použitá literatúra:

Ján Poprik: Majstri hliny (vydal Obecný úrad Pozdišovce, 2001)
Almanach Zemplína (vydal Okresný výbor KSS v Michalovciach, 1958)

* * *


Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.čitateľov: 5387