login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Pozdišovce: Milan Hreščo – kronikár a amatérsky historik

@ :: Nositelia tradícií ::     Mar 17 2007, 09:33 (UTC+0)

.


.


.

Pozdišovce:Odborná komisia časopisu Slovenská kronika v roku 2000 vyhodnotila kroniku obce Pozdišovce ako druhú najlepšiu na Slovensku. Už vyše pätnásť rokov ju vedie pán Milan Hreščo, ktorý je zároveň členom Obecnej rady Pozdišoviec, Matice slovenskej, Zemplínskej spoločnosti a Genealogicko-heraldickej spoločnosti. Zároveň má skúsenosti pri sprevádzaní turistov Pozdišovcami a okolím tak, že sa z jeho výkladov histórie i tradovaných príbehov dozvedia ďaleko viac, než z knižných publikácií.

Kronika

Súčasná ocenená kronika obce Pozdišovce sa vedie od roku 1944. Staršia kronika, ktorá predtým v obci existovala, sa stratila ešte pred niekoľkými desaťročiami. Z hľadiska zachovania pamäte regionálnych dedín je to nenahraditeľná škoda. Avšak súčasná kronika obsahuje ďaleko viac, než sumárne zápisy z jednotlivých akcií a v pamäti ide aj pred roky svojho založenia. Naviac, je doplnená o historické snímky od najstarších čias, kedy sa v Pozdišovciach fotografovalo. To vedenie obce požiadalo, aby všetci obyvatelia prehľadali staré skrine i pôjdy a doniesli na prefotenie všetky staré fotky, ktoré nájdu. Prílohu ku kronike tvoria výpisy starých archívnych listín a máp, za ktorými aj Milan Hreščo chodil nielen po slovenských archívoch. Už mnohé roky navštevuje aj všetky akcie Pozdišoviec, ktoré dokumentuje i fotograficky.

„Fotodokumentácia, filmy, alebo regionálna tlač nemôžu kroniku nahradiť. Kronika umožňuje sledovať v jedinom informačnom zdroji prechod z minulého do súčasného sveta. Zachytáva skutky, na ktoré by sa inak zabudlo, ale takto aj po rokoch pripomínajú, pod akými vplyvmi sa formovali naše historické, rodové a kultúrne korene.

Kumšt kronikára pritom spočíva v tom, že má autenticky zachytiť moment v čase, kedy je ešte správa aktuálna. Musí sa však pritom vyhnúť subjektívnemu hodnoteniu, aby nedochádzalo k názorovej manipulácii. Emotívne alebo politické vplyvy sú neprípustné,“
tvrdí pán Milan Hreščo.


Pozdišovské čriepky

Obec Pozdišovce vydáva vlastné noviny nazvané Pozdišovské čriepky. Pán Hreščo je členom redakčnej rady i stálym prispievateľom, pričom vo svojich článkoch objasňuje mnohé menej známe kapitoly miestnych dejín či kultúrneho vývoja.

„Cítim sa bytostne spätý s Pozdišovcami. Je to moja rodná obec, ktorej historický potenciál je úžasný, avšak ešte stále nie dokonale poznaný a zmapovaný. Odkrývanie dejín mojej dediny mi dodáva energiu a napåňa ma hrdosťou na miesto, kde žijem,“ dodáva Milan Hreščo.

Príbeh ako cesta

Aj mnohé ďalšie obecné aktivity sú spojené s pánom Milanom Hreščom. Napríklad vznik Pamätnej izby Pozdišoviec, ktorá prezentuje miestnu históriu. Má však aj viacnásobné skúsenosti so sprevádzaním amerických Slovákov. Priblížil im nielen miestne dejiny, ale tiež príbehy a povesti, ktoré sa k Pozdišovciam viažu. V tom väzí nemalý potenciál obce – vedieť sa predstaviť a nielen ukázať svoje pamätihodnosti, ale tiež vysvetliť historické súvislosti a na starých pútavých príbehoch prezentovať život i zvyklosti, ktoré formovali miestnu komunitu.

Kontakt:

Milan Hreščo

Telefón: 056 / 647 22 93

Adresa:

Obecný úrad Pozdišovce
Pozdišovce 144
072 01 Pozdišovce

E-mail Obecného úradu Pozdišovce: ocu.pozdisovce@stonline.sk


Spracoval: Slavomír Szabó
* * *


Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.
čitateľov: 9075