login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jan 01, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(251)

vložiť obrázok do galérie

Seňa: Mlátenie obilia

@ :: Historické foto ::     Sep 04 2006, 00:32 (UTC+0)

1


2


3


4


5


6


7


8


9

English version / Anglická verzia

Seňa: Tieto fotografie pravdepodobne pochádzajú z päťdesiatych rokov minulého storočia. Zachytávajú mlátenie obilia v Seni.

Ako sme už napísali, JRD vzniklo v Seni začiatkom päťdesiatych rokov minulého storočia. Domnievať sa, že mechanizácia prišla na polia až s jeho vznikom, by bolo omylné. Už niekedy v dvadsiatych rokoch tu jeden z majetnejších roľníkov vlastnil stroj na orbu. Išlo o motorovú mašinku s remeňovým prevodom. Na obe strany poľa sa umiestnili zariadenia s prevodovými kolesami, pričom remeň medzi nimi prechádzal ponad celé pole. Práve tento remeň ťahal pluh, ktorý vykonal oveľa hlbšiu orbu, než keď sa pluh ťahal koňmi či dobytkom.

Hneď druhým známym strojom bola mláťačka. Aj tu mali v obci už v dvadsiatych tokoch minulého storočia, v štyridsiatych rokoch tu boli minimálne tri mláťačky. Pracovalo sa tak, že zozbierané obilie sa zvážalo na určené miesto, kde sa ukladalo na veľký stoh. Spracovala sa celá úroda naraz. Zrno z vymláteného obilia sa sypalo priamo do vriec. Išlo o motorové mláťačky, z ktorých prvé boli na naftu, neskôr sa ako pohon používal prevod z traktora.

-sl-

Tieto fotografie pochádzajú zo zbierky pána Jozefa Ihnáta. Autorom väčšiny fotografií tejto zbierky je jeho brat Pavol Ihnát. Autorom ostatných fotografií je Jozef Ihnát.

***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Zachráňme svoju identitu, ktorý podporila spoločnosť U. S. Steel Košice.

čitateľov: 4318