login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Slovenský kras: Turnianska kotlina

@ :: Okolie ::     Oct 17 2012, 12:56 (UTC+0)

-


.


.


Na Slovensku je naozaj málo kotlín, ktoré by mali toľko turistických možností a prírodných krás, ako nájdete v Turnianskej. Nemá typický kotlinový tvar, na prvý pohľad skôr pripomína široké údolie, ktoré vzniklo erozívnou činnosťou rieky Turňa. Nech sa už však odtiaľ pohnete ktorýmkoľvek smerom, máte stále možnosti návštevy mimoriadne krásnych krasových lokalít.

Vyčlenenie územia

Turnianska kotlina má vďaka pretiahnutému tvaru východno-západné smerovanie.

Zo západnej strany ju ohraničuje horský priesmyk Soroška, na ktorom sa spájajú Silická planina a planina Horný vrch.

Zo severnej strany tvorí hranicu planina Horný vrch, a to až po Zádielsku tiesňavu, za ktorou pokračuje severné ohraničenie Zádielskou planinou.

Z južnej strany tvorí hranicu planina Dolný vrch.

Z východnej strany kotlina nemá ohraničenie, v oblasti Turne nad Bodvou sa prirodzene napája na Košickú kotlinu.

Pozdåž celej kotliny sa tiahne cesta prvej triedy č. 50 (E58) z Košíc do Rožňavy a pokračovaním cez Zvolen do Bratislavy.

Obce na území Turnianskej kotliny: Turňa nad Bodvou, Dvorníky-Včeláre, Zádiel, Hrhov, Jablonov nad Turňou, Hrušov Silická Jablonica.

Turistický potenciál

Pozdåž celej doliny tečie rieka Turňa, ktorá vyviera pod Sokoliou skalou. Samotná vyvieračka, skaly a jaskyňa majú veľký turistický potenciál, avšak turistická značka k ním nevedie.

Zo sedla Soroška je možný prechod cez planinu Horný vrch až po Zádielsku tiesňavu, čo je pekný túra po červenej turistickej značke s viacerými možnosťami výhľadu na kotlinu. Žltá turistická značka na planine spája Zádielsku dolinu a Hrhov.

Zádielska tiesňava je samostatný turistický fenomén s možnosťami kombinovania rôznych turistických značiek. Medzi najobľúbenejšie trasy patrí prechod na Turniansky hrad, ktorý stojí na kopci východného cípu kotliny.

Turnianska kotlina doslovne zbiera vodu z okolitých krasových planín a v minulosti bola známa skôr ako rozľahlé močiare. Dnes tomu tak nie je a prevažná časť vody odteká riekou i vybudovanými kanálmi, ktoré zároveň napájajú viacero jazier.

Pri obci Hrušov sa nachádzajú Hrušovské jazerá, ktoré ocenia najmä rybári. Pri Hrhove sa nachádzajú Hrhovské rybníky, ktoré sú turistami vyhľadávané aj pre možnosť pozorovania vodného vtáctva, najmä kormoránov a viacerých druhov volaviek. Pri Turni nad Bodvou sa nachádzajú Turnianske rybníky. Pokiaľ ide o vodu, pri návšteve Turnianskej kotliny by ste určite nemali vynechať Hrhovský vodopád.

Okrem okrajov planiny Dolný vrch a Zádielskej planiny sa v kotline nachádza viacero menších a ľahko dostupných pahorkov, ktoré ponúkajú síce z menšej výšky, ale určite zaujímavé výhľady na okolie s nádhernou prírodnou scenériou. Naviac majú aj svoju histórie a archeologický výskum na niektorých miestach dokázal osídlenie už v dobe kamennej a bronzovej. Najzaujímavejšie výhľady sú z pahorkov Zemné hradisko (pri Zádielskej tiesňave) a Veľký Paklan (pri Hrhove).Spracoval: Slavomír Szabó

***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.