login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Spišské Tomášovce

@ :: SpisskaNovaVes - Okolie ::     Mar 27 2012, 12:16 (UTC+0)

.


.


.


.


.


.


.


.


.


Poloha

Spišské Tomášovce sa nachádzajú v bezprostrednom kontakte s Národným parkom Slovenský raj, ktorý siaha aj do ich katastra. Situované sú v západnej časti Hornádskej kotliny. Administratívne je obec súčasťou okresu Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji.

Od krajského mesta Košice sú Spišské Tomášovce vzdialené 81 kilometrov. Z okresného mesta Spišská Nová Ves je to 9 kilometrov.

Nadmorská výška v 1362 hektárov veľkom katastri sa pohybuje od 500 do 1000 metrov. Veľký rozdiel v nadmorskej výške je daný horským charakterom Slovenského raja. Uprostred obce je nadmorská výška 532 metrov.

História

Kataster Spišských Tomášoviec bol osídlený už v mladšej dobe kamennej. Svedčia o tom nálezy v neďalekej Čertovej jaskyni i priamo na území dediny. Kontinuita osídlenia pokračovala do doby bronzovej a v časti oblasti Čingov, ktorý prislúcha obci; stálo aj slovanské hradisko, ktoré zaniklo v 9. storočí.

Samotná dedina vznikla okolo roku 1200 a meno jej zakladateľa sa dostalo aj do jej názvu. Obec založil Tomáš, syn Bota. Od roku 1217 bola dedina kráľovským majetkom, keď kráľ Ondrej II. vymenil s Tomášom územia a poskytol mu pôdu v Novohradskej stolici. Prvú písomnú zmienku o Spišských Tomášovciach poznáme z roku 1229.

Po roku 1242, keď skončili tatárske vpády, bola krajina vydrancovaná a na mnohých územiach vyľudnená. Vtedy kráľ Belo IV. prizval „nemeckých hostí“. Ponúkol im mnohé privilégiá s možnosťami ťažby nerastného bohatstva i slobodného obchodu. Takto došlo aj na osídlenie Spiša, avšak nie je známe, či sa Nemci nasťahovali aj do Spišských Tomášoviec. Až z roku 1317 vieme, že obec patrila do spoločenstva Spišských Sasov.

Od začiatku 14. storočia v okolí Spišských Tomášoviec vzniklo viacero kopijníckych obcí. Tie patrili nižšej šľachte s výhodnými výsadami. Tie boli podmienené tým, že pokiaľ by išla krajina do vojny, každý z privilegovaných šľachticov musí dodať po desať kopijníkov do kráľovho vojska. Spišské Tomášovce však tieto privilégiá nemali, pretože boli priamo kráľovým majetkom.

V súvislosti s výstavbou a pôsobením kláštora na Skale útočiska (dnes známe pod názvom Kláštorisko) v roku 1415 dostal časť obce do majetku mníšsky rád kartuziánov. Neskôr im patrila už celá dedina.

Spišské Tomášovce v roku 1550, teda po vojenskom zničení kláštora, daroval Cisár Ferdinand I. Spišskej kapitule. Obec bola poddanská a opäť v majetku cirkevného spoločenstva. Krátko nato však prešla do rúk šľachticov a čiastočne aj Spišského hradu.

Podľa sčítania v roku 1787 v dedine žilo 252 obyvateľov v 36 domoch. Prevažne to boli poľnohospodári. Od roku 1871 sa značná časť ľudí zamestnala na budovaní a prevádzke železnice.

Počas II. svetovej vojny sa dedina zapojila do Slovenského národného povstania. Obec bola oslobodená 27. januára 1945.

Genéza názvu obce

1229 - Villa Thome
1261 - Thamasy
1265 - Thomasy, Tamasy, Minor Tamasy, Inferior Tamasy
1565 - Tomesdorff
1773 – Tomassowcze
1927 – Spišské Tomášovce

Súčasnosť

Spišské Tomášovce majú v súčasnosti približne 1 600 obyvateľov. Obec žije prevažne cestovným ruchom a vedie ňou viacero turistických značiek i cyklotrasa Slovenským rajom. Z blízkych zaujímavostí, ktoré sa nachádzajú v katastri je to najmä Tomášovský výhľad, časť Prielomu Hornádu, Sovia skala a Ïzurkovecký závrt v Čingove.

Architektonickou dominantou obce je pôvodne gotický kostol sv. Michala Archanjela. Z pamiatkovo chránených objektov sa ešte v Spišských Tomášovciach nachádzajú kováčska vyhňa zo sýpkou z druhej polovice 19. storočia.

Možnosti ubytovania priamo v obci nájdete tu.


Kontakt

Obecný úrad Spišské Tomášovce
Kostolná, 20 /12
052 01 Spišské Tomášovce

Telefón: 053 4299 728, 053 4299 727
Fax: 053 4299 729
E-mail: obecsptomasovce@mail.t-com.sk
WEB: www.spissketomasovce.ocu.skSpracoval: Slavomír Szabó

Použitá literatúra:

Autorský kolektív: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku
Martin Kostelník: Spišské Tomášovce * 780. výročie


Staré príbehy zo Spišských Tomášoviec

Džurkovská krčma - povesť, ktorá sa viaže k Ïurkoveckému závrtu a kostolu v dedine – autor: Slavomír Szabó

Mince v kríži - povesť, ktorá sa viaže k Ïurkoveckému závrtu a kostolu v dedine – autor: ¼ubica Andrásiová

Signál z Tomášovského výhľadu - skutočný príbeh z posledných dní II. svetovej vojny pred oslobodením dediny – autor: Slavomír Szabó


Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo

Tomášovský výhľad

Pôvodne gotický kostol Michala Archanjela

Závrt Ïurkovec


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.