login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Pohreb Františka II. Rákociho: 29. 10. 1906

@ :: Historické foto ::     Oct 28 2005, 13:15 (UTC+0)

1


2

English version / Anglická verzia

Košice: Šarišský župan, sedmohradské knieža a vodca kuruckého povstania František II. Rákoci zomrel v roku 1735 v exile v tureckom meste Rodosto. Bojoval za osamostatnenie Uhorska spod viedenskej nadvlády, takže aj po smrti ostával v cisárskej nemilosti. Až začiatkom 20. storočia bolo možné priniesť jeho telesné pozostatky späť do Košíc – mesta, ktoré v jeho stavovskom povstaní hralo kľúčovú úlohu. Tu je aj pochovaný v chráme sv. Alžbety.

Bolo to 29. 10. 1906, keď do Košíc prišiel mimoriadny vlak. Pohreb začal ráno o ôsmej hodine a obrady celebroval košický biskup Augustín Fischer-Colbrie. Od železničnej stanice až po katedrálu stáli tisíce ľudí, aby si uctili Rákociho ako symbol uhorského odboja. Keď sa sprievod pohol, zaznel výstrel z dvadsiatich štyroch kanónov a rozozvučali sa všetky košické zvony. Na čele sprievodu šiel na bielom koni štátny tajomník Ján Hadik, za ním štyria trubači v historických kostýmoch. Za nimi tristo vyberaných mužov, zástupcov abovskej župy v čiernych odevoch s výšivkami a s valaškami. Potom nasledovali národné deputácie Rákociho vojska – Maďari, Slováci a Rusíni. Niesli zástavy z čias kuruckých bojov. Nasledovali zástupcovia šarišskej stolice, zástupcovia dôležitých inštitúcií, miest a študenti so zástavami. Po nich rytier s rákociovskými odznakmi a kôň prikrytý čiernou pokrývkou s Rákociho erbom.

Nasledoval sprievod asi šesťsto kňazov, tiež deväť rímsko-katolíckych a grécko-katolíckych biskupov. Za nimi už išiel čierny kočiar s telesnými pozostatkami Františka II. Rákociho, jeho matky Heleny Zrínskej a jeho syna Jozefa Rákociho.

Bola to obrovská udalosť nielen pietneho, ale i politického významu, pretože Rákoci sa stal symbolom všetkých národov žijúcich na území Uhorska. Bol to symbol snahy vymaniť sa spod nadvlády Habsburgovcov.

Uverejnené fotografie zachytávajú sprievod medzi dnešným Štátnym divadlom a Dómom sv. Alžbety. Na fotografii č. 1 vidíme tú časť sprievodu, kde ide na koni rytier v stredovekom brnení. Na fotografii č. 2 vidíme smútočný kočiar s telesnými pozostatkami Fratiška II. Rákociho, jeho matky a jeho syna.

Celý sprievod bol nafilmovaný a záznam zo sprievodu vlastní Východoslovenské múzeum v Košiciach.

- sl –

Spracované podľa knihy Jozef Duchoň: František II. Rákoci a jeho Košice.
čitateľov: 7114