login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Kroje Košickej Novej Vsi

@ :: Historické foto ::     Sep 25 2005, 08:09 (UTC+0)

Mužský kroj z Košicej Novej Vsi skôr pripomínal vojenskú uniformu


Ženský kroj bol typický vysokým golierikom a dlhými rukávmi, èo opä nápadne pripomína vtedajší mestský odev.

Košická Nová Ves - Porozumieť krojom často vyžaduje poznať udalosti, ktoré mali vplyv na zloženie obyvateľov. Sú dediny, ktoré vznikli spontánnym usadením obyvateľstva patriaceho k určitej etnografickej skupine, ale sú aj dediny, ktoré vznikli z nariadení zemepánov, a kde skladba obyvateľstva nie je typicky vidiecka.

Typickým príkladom je niekdajšia historická obec Vyšné Opátske, ktorá vznikla z prevažne mešťanského obyvateľstva Košíc, konkrétnej z poľnohospodárov, ktorí tu opatrovali cirkevné vinice a robili víno. Podobná situácia bola aj v obci Zlatá Idka, kde sa združovali baníci. Zlatá Idka nikdy nemala kroje podobné vidieckym. Boli to skôr banícke uniformy a ženy na slávnosti nosili šaty ako mešťanky.

Pokiaľ sa pozrieme na kroje Košickej Novej Vsi, nenesú typické prvky známe z Abova. Inak – možno povedať, že tieto kroje nesú mnohé prvky šiat typických skôr pre mesto.

Mužský kroj nápadne pripomína vojenskú uniformu. Ženský kroj vďaka typickému golieru a dlhým rukávom skôr blúzku mešťanky.

Príčiny možno hľadať už v časoch založenia obce. Páni z Rozhanoviec niekedy po roku 1270 vyslali poddaných založiť novú usadlosť, z ktorej na neskôr vyvinula dedina, dnes známa ako Beniakovce. Nastal však problém. Nová usadlosť vznikla na druhom brehu rieky Torysa, ktorý už patril mestu Košice. Torysa bola totiž práve hranicou, ktorá tu oddeľovala panstvá Košíc a Rozhanoviec. Vznikol z toho spor riešený súdnou cestou. Spor vyhrali Košice a páni z Rozhanoviec mestu výmenou za územie Beniakoviec a okolia odstúpili zem na mieste, kde mesto neskôr založilo novú dedinu Košická Nová Ves.

Za mnoho hovorí už samotný názov – Košická - patriaca Košiciam - Nová nedávno založená - Ves - dedina.

Mesto Košice tu usadilo rodiny, ktoré mali za úlohu zásobovať mesto potravinami. Bola to teda obec so špecifickým poslaním, ktorej obyvatelia boli poddaní Košiciam. Pestovalo sa tu víno, no najmä sa tu chovali zvieratá na zásobovanie mesta mäsom. Preto v ľudovej rétorike prischlo obyvateľom Košickej Novej Vsi označenie „škvarkare“.

Založenie špecializovanej obce pre potreby mesta nie je nič výnimočné. Podobne svoju funkciu v stredoveku plnili obce Nižný a Vyšný Klátov, ktoré zásobovali Košice drevom.

Pôvodná skladba obyvateľstva pri založení Košickej Novej Vsi nie je známa. Je však možné predpokladať, že išlo o etnograficky nejednotné obyvateľstvo, možno i z veľkej miery zložené z pôvodných obyvateľov mesta. Preto i kroj nesie známky mešťanského odievania.

Tiež tu z vôle mesta Košice, ako majiteľa dediny, mohlo dochádzať k častejším sťahovaniam obyvateľstva. Aj dochádzalo. Naviac, v dôsledku moru a povstavnia Františka II. Rákociho, Košická Nová Ves takmer zanikla. V rokoch 1709 - 1710 tu žilo len päť ľudí! Po kapitulácii mesta a odovzdaní jeho moci spod Rákociho naspäť Habsburgovcom, dedina bola opäť zaľudnená na základe príkazu mesta.

Košická Nová Ves bola úzko napojená na mesto a jeho zásobovanie až do 1848, kedy bolo poddanstvo zrušené.

- sl -
čitateľov: 8326