login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Košice: Príchod Miklósa Horthyho

@ :: Historické foto ::     Sep 11 2005, 11:47 (UTC+0)

10. november 1938 - Miklós Horthy prichádza do Košíc na bielom koni


Pamätný prejav Miklósa Horthyho v Košiciach na Hlavnej ulici


Gróf János Esterházy víta velite¾a obsadzujúcich vojsk


Prehliadka maïarskej vojenskej moci na Hlavnej ulici


Prehliadka pešieho pluku maïarskej armády


Víazný oblúk, ktorým vstúpil Horthy do Košíc


Oslavný sprievod a atmosféra na Hlavnej ulici


Slávnostný pochod žien z vidieka, pri zväèšení možno vidie, že nesú podobizne Miklósa Horthyho


Košické mešanky v maïarských krojoch


Košice dòa 3. novembra 1938 po vyhlásení výsledkov Viedenskej arbitráže. Maïarské obyvate¾stvo mesta vyzdobilo Hlavnú ulicu maïarskými vlajkami.

Potom, ako 2. novembra 1938 Viedenská arbitráž rozhodla o zmene československo-maďarských hraníc, boli k Maďarsku pričlenené aj Košice. Moc v meste i celom pričlenenom území prevzala Maďarská národná rada. Pod jej dohľadom prebiehala evakuácia československých úradov a mesto sa pripravovalo na odovzdanie maďarskej vojenskej správe.

Regent Miklós Horthy, poverený ríšskou správou územia, prišiel do Košíc 10. novembra 1938. Jeho príchod bol sprevádzaný mohutnou manifestáciou a prehliadkou na Hlavnej ulici. Ako ukazujú fotografie, bola to manifestácia vojenskej sily i maďarských obyvateľov územia, ktorí vítali rozhodnutie Viedne. Od 2. do 9. novembra však z Košíc odišlo asi 15 tisíc Slovákov a Čechov, neskôr za maďarskej správy približne ďalších 15 tisíc.

Slávnostný sprievod bol vyvrcholením obsadenia získaného územia maďarskou armádou. Slovenské obyvateľstvo prišlo o väčšinu škôl. Postavením národnostných menšín, medzi ktorými dominovala slovenská, sa mala zaoberať špeciálna komisia vytvorená poverenou československo-maďarskou komisiou pre nové územné členenie. Komisia však postavenie národnostných menšín neuzákonila, dokonca sa v tejto oblasti do vojnového rozpadu Československa nič nedohodlo. Potom ako vzniklo nezávislé Slovensko a Protektorát Čechy a Morava, dominovali už iné problémy, ktoré nastolila II. svetová vojna.

Od uchopenia moci 2. novembra 1938 do úplného obsadenia nového územia 10. novembra 1938 muselo svoje miesta opustiť 862 zo 1119 slovenských učiteľov.

- sl -

Spracované podľa údajov z knihy Kronika Slovenska 2.Súvisiaca téma: Československí vojaci

čitateľov: 15367