login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jan 01, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(251)

vložiť obrázok do galérie

Gelnica: Pôvod názvu Turzove kúpele

@ :: Historické foto ::     Apr 03 2010, 09:39 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza roku 1905 a zachytáva pohľad na časť Turzových kúpeľov, ktoré boli v časoch Rakúsko-Uhorska mimoriadne vyhľadávané. Možnože práve z toho dôvodu môžeme hľadať pôvod ich názvu v uhorskom šľachtickom rode Tuzro (Thurzo). Tento však v danom čase už nejestvoval, pretože v roku 1626 vymrel po meči – ostal bez mužských potomkov. S Turzovcami sú však úzko spojené miestne dejiny. Na okraji len tri kilometre od kúpeľov vzdialeného mesta Gelnica sa nachádza aj Gelnický hrad, zvaný Turzov hrad, kde mali títo šľachtici určitý čas svoje sídlo.

Turzovci patrili medzi najbohatšie a najvplyvnejšie feudálne rody Uhorska. Gelnica bola baníckym mestom a vďaka baníctvu tento rod aj neuveriteľne zbohatol. Stalo sa to však ešte skôr, ako začali ovládať Spiš. Majetok výrazným spôsobom zväčšil Ján Thurzo, ktorý obchodoval v Krakove. Tam v roku 1495 podpísal s Jakubom Fuggerom zmluvu o vzniku Turzovsko-fuggerovskej baníckej a podnikateľskej spoločnosti. Vlastnili bane na meď pri Banskej Bystrici. Okrem toho bol Ján Turzo nájomcom Kremnickej banskej a mincovnej komory. Jeho majetok vzrástol natoľko, že si od neho po nástupe na trón požičiaval a zadlžil sa mu aj samotný kráľ Ľudovít II. Toto Turzovci naplno využili a čoskoro získali významný politický vplyv a moc v kráľovstve.

V súčasnosti sú Turzovci známi najmä kvôli palatínovi Jurajovi Turzovi a jeho literárne i filmovo často spracovanej epizóde dejín o vplyve na uväznenie Alžbety Bátoriovej (Báthory) zvanej aj Krvavá grófka. To však s Gelnicou či pomenovaním kúpeľov nijako nesúvisí. Mocný rod bol veľký a rozvetvený. Len na území Slovenska to bolo päť rodinných vetiev – spišská, trenčianska, bojnická, šintavská a banskobystrická.

Vplyv na Gelnicu získala spišská vetva v prvej polovici 16. storočia, keď sa stala nielen vlastníckom Gelnického hradu, ale tiež samotného mesta Gelnica. Tým sa miestne pomery výrazne zmenili, pretože Gelnica dovtedy požívala výsady slobodného kráľovského mesta.

Podľa ústneho tradovania bolo územie súčasných kúpeľov obľúbeným miestom šľachty na poľovačky. Dodnes tam stojí aj Turzova vila, ide však o stavbu výrazne mladšiu ako zánik rodu. Meno Turzove kúpele bolo teda vytvorené skôr z hľadiska imidžu, určite nie v súvise s kúpeľnými podnikateľskými aktivitami slávneho rodu. Nakoniec, kúpele vznikli až v roku 1903...

Slavomír Szabó

***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.

čitateľov: 1826