login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Margecany, Jaklovce: Vápenka

@ :: Historické foto ::     Mar 11 2010, 09:11 (UTC+0)

Jaklovce, okres Gelnica: Táto historická fotografia pôvodne slúžila ako pohľadnica a vznikla v roku 1905. Vidíme na nej vápenku, ktorá v zmenenej podobe stojí a pracuje ešte aj dnes pri ceste medzi Jaklovcami a Margecanmi. Samozrejme, v čase vzniku fotografie vyzeralo aj okolie inak. Rameno Ružínskej priehrady, ktoré sa nachádza na druhej strane cesty, ešte nejestvovalo, ale stávala tam dedina Nižné Jaklovce, ktorá siahala až po Margecany, od ktorých ju oddeľoval iba most. Aj Margecany stáli na inom mieste ako dnes. Z pôvodnej obce sa zachovala vlastne iba vápenka a kostol stojaci na križovatke smerov Košice, Margecany, Spišská Nová Ves.

Územie Dolného Spiša, kam Jaklovce patria, bývala oblasť s rozvinutým baníctvom a ťažobným priemyslom. Ten podporoval aj iné miestne podnikateľské aktivity. Podľa historických zápisov sa tu napríklad spotrebovalo veľké množstvo drevného uhlia pri spracovaní vápenca na vápno, čo umožňovalo v okolitých obciach rozmach uhliarstva. Rovnako sa veľký počet okolitých rodín živil furmančením, keď prevážali vyťažené rudy alebo priemyselné produkty odberateľom.

Medzi najvýznamnejšie industriálne prevádzky okolia patrili najmä kovohuty v Krompachoch, Márie Hute a v Gelnici. Ekonomická závislosť obyvateľov okolia Hnilca na banskom a ťažkom priemysle sa prvýkrát výrazne prejavila v tridsiatych rokoch 20. storočia, keď nastala svetová hospodárska kríza. Miestni obyvatelia odchádzali masívne za prácou do Ameriky. V tomto čase sa aj prvýkrát vyskytol dodnes pretrvávajúci názov pre Hnileckú dolinu: Hladová dolina.

Slavomír Szabó

Informačné zdroje:
Jaklovce od histórie k súčasnosti (2007,Jaklovce)
Banícke múzeum Gelnica

***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.čitateľov: 3442