login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Rieka Roňava

@ :: Trebišov - okolie ::     May 20 2009, 20:05 (UTC+0)

Rieka Roòava ako hranica medzi Slovenskom a Maïarskom. Zároveò aj medzi Slovenským Novým mesto a Sátoraljaújhely. V¾avo vidíme vrch Sátor. Maïarská strana na tejto fotografii je v¾avo, na spodnej vpravo.


Roňava patrí k neveľkým a nedlhým riečnym rokom na slovenskom území, no napriek tomu má značný strategický význam. V oblasti Tokaja na dåžke 13,5 km tvorí prirodzenú hranicu medzi Slovenskom a Maďarskom. Práve v tejto časti pohraničia sa traduje, že pred vznikom I. ČSR mala budúca vláda zlé informácie a rieku navrhla ako hranicu, pretože si myslela, že je splavná. Splavný je pritom blízky Bodrog.

Roňava pramení v Slanských vrchoch na juhozápadnom svahu masívu Bogota v nadmorskej výške 465 metrov. Jej celková dåžka je 51 km, z toho na Slovensku 40,5 km. Od prameňa preteká v okolí obcí Slančík, Slanské Nové Mesto, Slivník, Kuzmice, Kazimír, Michaľany, Luhyňa, Čerhov a Slovenské Nové Mesto. Na Slovensku prijíma 32 potočných prítokov.

Roňava nie je celkom priama a na niekoľkých miestach sa rozvetvuje. V katastri Čerhova popri roku vytvára ešte dve meandrujúce ramená. Druhé vetvenie toku nastáva južne od Slovenského Nového Mesta. Pravé hlavné rameno sa vlieva do rieky Bodrog v Maďarsku. ¼avé menšie rameno mieri južne od obce Borša, kde sa vlieva do Bodrogu v oblasti bodu najnižšej nadmorskej výšky na Slovensku, čo je 94,3 metra.

V minulosti bola Roňava veľmi užitočnou riekou pre obyvateľov tokajských obcí. ¼udia tu ťažili štrk na stavbu domov a zarovnávanie ciest. Miestni obyvatelia mali medzi sebou rozdelené aj časti brehov, kde si vyznačovali miesta, na ktorých jednotlivé rodiny máčali konope.

V posledných rokoch trpí Roňava nedostatkom vody a v letnom období už sporadicky vysychá. Jej priemerný prietok je 740 litrov za sekundu.


-sl-


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Vínna cesta – štart, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.