login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Bara

@ :: Trebišov - okolie ::     May 18 2009, 14:02 (UTC+0)

Erb obce Bara


Malá Bara


Ve¾ká Bara


Poh¾ad na vrch Piliš z Malej Bary


Ve¾ká Bara


Malá Bara


Ve¾ká Bara


Malá Bara


Ve¾ká Bara


Malá Bara


Ve¾ká Bara

Poloha

Obec Bara sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji v okrese Trebišov. Vedie tu cesta druhej triedy z cesty č. 79, ktorá prechádza z Trebišova cez Slovenské Nové Mesto Čiernej nad Tisou. Odbočka je v obci Borša. Od okresného mesta Trebišov je obec vzdialená približne 30 km, od Košíc cca 80 km. Nadmorská výška v strede obce je 144 metrov, v katastri obce od 110 do 280 metrov.

Obec sa s ďalšími šiestimi dedinami nachádza v slovenskej oblasti unikátneho regiónu Tokaj. Leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny na juhozápadnom úpätí Zemplínskych vrchov. Poloha na mape: –- klikni tu –- .

História obce

Obec Bara vznikla zlúčením dvoch kedysi samostatných obcí Veľká Bara a Malá Bara v roku 1960.

História Malej Bary

Prvú písomnú zmienku poznáme z roku 1296. Obec bola vo vlastníctve zemianskych rodov. Podľa zápisu z roku 1557 tu bolo len 1,5 porty. V danom čase sa nezrátavali obyvatelia ale porty, pričom porta je taká brána vedúca ho hospodárskej usadlosti, ktorou môže prejsť naložený voz ťahaný koňom. Všeobecne sa počíta, že v jednej takejto usadlosti mala rodina so služobníkmi minimálne sedem ľudí. V roku 1557 teda v Malej Bare žilo minimálne 10 obyvateľov.

Ani zápis z roku 1712 nesvedčí o tom, žeby išlo o veľkú dedinu. V danom roku tu boli len 2 obývané domy a 6 opustených. Malo to však svoje príčiny. Stavovské povstania Rákociho kurucov proti Habsburgovcom spôsobili veľké vyľudnenie obyvateľstva v celom hornom Uhorsku. Začiatkom 18. storočia ešte vypukla ďalšia epidémia (všeobecne sa dlhé roky tradovalo, že bola morová, nové výskumy poukazujú na pravé kiahne), v dôsledku ktorej zanikli mnohé dediny.

V 18. storočí patrila Malá Bara rodu Andreáškovcov (Andreázskovci) a Uhorskej kráľovskej komore. Záznam z roku 1787 udáva, že v Malej Bare žilo 99 obyvateľov, ktorí obývali 17 domov. V roku 1828 to bolo 281 obyvateľov v 34 domoch. V 19. a začiatkom 20. storočia tu mala svoje majetky najmä grófka Vayová. Malá Bara bola vinohradnícka obec, ľudia sa venovali poľnohospodárstvu. Od 2. 11. 1938 do 21. 1. 1945 bola súčasťou Horthyho Maďarska. V roku 1900 žilo v Malej Bare 150 obyvateľov v 29 domoch. Z toho 14 bolo rímsko-katolíkov, 17 grécko-katolíkov, 106 kalvínov a 13 Židov.


História Veľkej Bary

Obec vznikla v roku 1416 v chotári Malej Bary na základe zákupného práva. Majitelia Veľkej Bary boli Lóňaiovci (Lónyay). V roku 1557 tu bolo 3,5 porty, teda minimálne 24 obyvateľov.

V 18. storočí obec vlastnili rody Aspremont a Kazinci (Kazinczy). V roku 1715 bolo voé Veľkej Bare 11 opustených a 12 obývaných domácností. V roku 1787 žilo v 41 domoch 221 obyvateľov obce. Obec mala poľnohospodársky charakter, dominovalo vinohradníctvo. Od 2. 11. 1938 do 21. 1. 1945 bola súčasťou Horthyho Maďarska. JRD tu založili v roku 1952.

Po spojení obcí Malá Bara a Veľká Bara v roku 1962 prešlo JRD do štátnych majetkov. Práve štátne majetky sú na príčine zániku mnohých vínnych pivníc. Hnojili umelým hnojivom, ktoré natoľko rozložilo pôdu, že sa pivnice prepadli a zasypali.

Genéza názvu obce

Malá Bara

1296 – Bary
1416 – Kysbary
1808 – Malá Bara

Veľká Bara

1416 – Nagybary
1808 – Veľká Bara


Súčasnosť

Obec je súčasťou unikátnej cezhraničnej oblasti Tokaj. Zatiaľ, čo maďarská strana patrí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, slovenská strana na tento zápis ešte len čaká.

V máji 2009 tu žilo 332 obyvateľov. Bara sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Latorica.

I keď súčasná Bara vystupuje ako jedna obec v zmysle právnickej osoby, v skutočnosti ide o dve oddelené obývané územia – Veľká Bara a Malá Bara. Dominantou Malej Bary je vzácny a architektonicky čistý kostolík z polovice 13. storočia. Dominuje v ňom románsky a gotický sloh. Dominantou Veľkej Bary je kostol z roku 1801, ktorý v roku 1890 prešiel klasicistickou prestavbou.

Pravidelné akcie pre verejnosť

4. augustový týždeň – sobota – predoberačková pouličná zábava
4. septembrový týždeň – Tokajské vinobranie – Deň otvorených tokajských viníc

Služby turistom

Obcou prechádza Tokajská vínna cesta, bližšie informácie nájdete na www.tvc.sk.

Ochutnávky a kúpa tokajského vína od malopestovateľov

Ing. Ladislav Hrenyo, Malá Bara 9, telefón: 056/679 23 76, 0918 948 616
Ing. Gejza Csizmadia, Veľká Bara 73, telefón: 056/679 24 74, 0905 709 820
Július Sütõ, Veľká Bara 43, telefón: 056/679 22 53
Gabriel Lipan, Veľká Bara 114, telefón: 056/679 24 63
Gejza Sereš, Veľká Bara 32, telefón: 056/679 20 60

Kontakt na samosprávu obce

Adresa: Obecný úrad, Bara č.7, 076 32 p. Borša
Telefón: +421 56 679 22 43
E-mail: obecbara(at)kid.sk

Domovské internetové stránky: www.bara.ocu.sk

Spracoval: Slavomír Szabó

Použitá literatúra:
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku (VEDA, 1978)
Cyklotrasy v tokajskej oblasti (KSK, 2008)
Turistický sprievodca – Tokajská vínna cesta (Združenie Tokajská vínna cesta, 2008)
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bara


Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo

Tokajské vínne pivnice


Tradičné recepty

Bravčový mozoček s vajíčkami

Dusený zajac na cibuľovom základe

Osviežujúca paradajková polievka so zeleninou


Poviedky z obce Bara

Vianočná bosorka - príbeh z dvadsiatych rokov 20. storočia o viere v bosorky – autor: Soňa Jakešová

Pytliacka vášeň - skutočný príbeh z dvadsiatych rokov 20. storočia o tom, ako si domáci obyvatelia zabezpečovali mäso – autor: Anna Domanková


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Vínna cesta – štart, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.