login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Černochov

@ :: Trebišov - okolie ::     May 17 2009, 20:42 (UTC+0)












Poloha

Obec Černochov sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji v okrese Trebišov. Vedie tu cesta druhej triedy odbočkou z cesty č. 79, ktorá prechádza z Trebišova cez Slovenské Nové Mesto do Čiernej nad Tisou. Cesta druhej triedy odbáča v obci Borša, vedie cez obec Bara do Černochova. Od okresného mesta Trebišov je obec vzdialená približne 30 km, od Košíc cca 85 km. Nadmorská výška v strede obce je 168 metrov, v katastri obce od 140 do 411 metrov.

Obec sa s ďalšími šiestimi dedinami nachádza v slovenskej oblasti unikátneho regiónu Tokaj. Leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny na juhozápadnom úpätí Zemplínskych vrchov. Poloha na mape: –- klikni tu –- .

História obce

Prvú písomnú zmienku o Černochove poznáme z roku 1298. Ako poddanská obec často menila svojich zemepánov. Koncom 15. storočia patrila Rozgoniovcom (Rozgony), v 16. storočí zasa Palóciovcom (Palóczy), ďalej Dobovcom, mníšskemu rádu sv. Kláry, Peréniovcom (Perény) a časť obce panstvu Blatného Potoka (Sárospatak).

V roku 1528 túto časť Uhorska dobyli Turci, pričom konkrétne v oblasti Tokaja bojovali ich spojenci – Krymskí Tatári. Dobité územie držali vo vlastníctve približne 170 rokov.

Podľa dobových zápisov v roku 1557 dedinu tvorilo 6 port. V danom čase sa nezrátavali obyvatelia ale porty, pričom porta je taká brána vedúca ho hospodárskej usadlosti, ktorou môže prejsť naložený voz ťahaný koňom. Všeobecne sa počíta, že v jednej takejto usadlosti mala rodina so služobníkmi minimálne sedem ľudí. Okrem toho podľa zápisu boli v Černochove ešte traja želiari. V roku 1557 tu teda žilo minimálne 45 obyvateľov.

V roku 1663, čiže ešte počas tureckej okupácie v Uhorsku, vyčíňal mor, ktorý značne znížil stavy všetkého obyvateľstva. Existenciu Vinohradov v obci a jej okolí potvrdzuje zápis z roku 1715. Nachádzalo 15 domácností. Na tie časy je to dobré aspoň v tom zmysle, že obec nezanikla. To pretože vplyvom Rákociho kuruckých povstaní a ďalšej morovej rany v tejto časti súčasného Slovenska mnohé dediny ostali dočasne vyľudnené, mnohé aj natrvalo.

Údaj z roku 1787 zaznamenáva, že v Černochove žilo už 386 obyvateľov v 69 domoch. Tento nárast možno odôvodniť valaskou kolonizáciou, keď sa tu prisťahovalo nové obyvateľstvo rusínskeho pôvodu. V danom roku dedina patrila Uhorskej kráľovskej komore. V roku 1828 to bolo 397 ľudí v 53 domoch. Obyvatelia boli prevažne vinohradníci a poľnohospodári. V značnej miere sa venovali aj ovocinárstvu, konkrétne pestovaniu čerešní. Väčšina pozemkov patrila grófskemu rodu Wallisovci. V roku 1831 obec postihla cholerová epidémia.

Po I. svetovej vojne sa v roku 1918 stal Černochov súčasťou Československa. Požiar v roku 1927 zničil skoro celú dedinu a musela sa budovať nanovo. Od 2. novembra 1938 do 21. januára 1945 bola obec odčlenená od Československa a stala sa súčasťou Horthyho Maďarska. V tom čase tu bolo 106 domov. Po vojne sa hranice vrátili do pôvodného stavu.

Jednotné roľnícke družstvo v obci založili v roku 1952, o desať rokov na to prešlo do vlastníctva štátnych majetkov. Elektrický prúd bol v Černochove zavedený v roku 1953, v roku 1958 tu mali dokonca vlastné kino. Verejného hlásnika s bubnom a paličkami v roku 1962 nahradil miestny rozhlas. Pravidelné autobusové spojenie tu začalo premávať až od roku 1963.

Genéza názvu obce

1298 – Chenohou
1475 – Chrnazo
1487 – Charnaho
1773 – Cžernahow
1920 – Černahov
1927 - Černochov

Súčasnosť

Obec je súčasťou unikátnej cezhraničnej oblasti Tokaj. Zatiaľ, čo maďarská strana patrí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, slovenská strana na tento zápis ešte len čaká.

V máji 2009 žilo v Černochove 215 obyvateľov. V súčasnosti sa nachádzajú v katastri obce vinice na ploche 11,2 hektárov. Z pamiatkovo chránených objektov tu stojí kalvínsky kostol z roku 1793. Za dedinou je približne desať podzemných tokajských pivníc.

Služby turistom

Obcou prechádza Tokajská vínna cesta, bližšie informácie nájdete na www.tvc.sk.

Degustácie a nákup vína od malopestovateľov je možné získať od:

Ladislav Tóth, Černochov 34
Karol Rosoha, Lesná 43, Černochov
Alexander Kováč, Černochov 74

Kontakt na samosprávu obce

Adresa: Obecný úrad, Lesná 40/12, 076 32 Černochov
Telefón/fax: 056/ 67922 17
Telefón: 056/668 39 50
E-mail: obec.cernochov(at)post.sk


Spracoval: Slavomír Szabó


Použitá literatúra:
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku (VEDA, 1978)
Cyklotrasy v tokajskej oblasti (KSK, 2008)
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Černohcov



Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo

Tokajské vínne pivnice

Tradičné recepty

Hrsťovník

Pečená plnená kačica

Plnená kapusta

Poviedky z obce Černochov

Šándorov kríž - skutočný príbeh z dvadsiatych rokov 20. storočia o svojráznom mládencovi – autor: Slavomír Szabó

Miháľove tajomstvá - príbeh z tridsiatych rokov 20. storočia – autor: Slavomír Szabó

Černochovská Xénia - skutočný príbeh z čias oslobodenia obce– autor: Anna Domaniková

Historické fotografie

Dedinské divadlo

V maďarskej armáde

Pohrebný rituál

Násilnosti pri zakladaní JRD

Základná škola

Odchod kňaza Károla Neclyho