login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Apr 20, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(252)

vložiť obrázok do galérie

Viničky: Vinohradnícka tradícia

@ :: Historické foto ::     May 15 2009, 07:26 (UTC+0)

-


-


-


-

Viničky, okres Trebišov: Tieto fotografie pochádzajú z roku 1955 a vidíme na nich obyvateľov Viničiek pri vinobraní. Obec spolu s ďalšími šiestimi patrí do slovenskej oblasti Tokaj. Už v súpise z roku 1772 sa uvádza, že sa vo Viničkách nachádzajú kvalitné vinohrady. Dnes majú v katastri obce až 133 hektárov. Jedným z najväčších vlastníkov viníc v 19. a začiatkom 20. storočia bol Július Andrássy, ktorý sa po vzniku Československa odsťahoval. V poslednej rakúsko-uhorskej vláde zastával post ministra zahraničia.

V rokoch 1838 až 1921 v obci pôsobil významný šľachtiteľ Ján Mathiasz. Výrazným podielom prispel k obnove vinohradov, ktoré v roku 1898 postihla a zničila fyloxéra. Vyšľachtil tiež viacero kultivarov hrozna, ktoré sa stali uznávanými a rozšírenými v hornom Uhorsku. Od roku 1918 spravoval Andrássyho vinice. Tento pán však nebol jediný, kto využil potenciál vhodnej pôdy a klímy na pestovateľské úspechy.

V roku 1948 sa do Viničiek presťahoval šľachtiteľ Štefan Litowský. V značnej miere sa venoval aj štúdiu subtropických rastlín, ktoré pestoval vo svojom veľkom skleníku, čo skôr pripomínal botanickú záhradu. Je málo známy fakt, že v čase jeho pôsobenia sa vo Viničkách pestovala dokonca aj ryža. Výnos z prvej úrody bol 81 metrických centov na hektár. V rokoch 1950 až 1952 sa pestovaním ryže zaoberalo aj miestne jednotné roľnícke družstvo. Pestoval sa tu dokonca aj bavlník, sezam i mnohé ďalšie raritné rastliny. Štefan Litowský zomrel v roku 1995.

Na vinohradnícku tradíciu nadviazalo aj školstvo. V roku 1952 Povereníctvo poľnohospodárstva vydalo dekrét, ktorým vo Viničkách zriadilo Stredné odborné učilište poľnohospodárske. Dnes je to Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska.


-sl-


V tomto článku sú použité informácie, ktoré nám poskytla pani Alžbeta Igneczyová.


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Vínna cesta – štart, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.
čitateľov: 3347