login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jan 01, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(251)

vložiť obrázok do galérie

Čerhov: V druhej polovici 19. storočia

@ :: Historické foto ::     Mar 08 2009, 13:19 (UTC+0)

Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia bola s najväčšou pravdepodobnosťou vyhotovená niekedy v osemdesiatych rokoch 19. storočia, teda v čase keď Čerhov bol ešte súčasťou Rakúsko-Uhorska. Aj v danom čase to bola najmä poľnohospodársko-vinárska obec, o čom svedčia aj zápisy sčítania ľudí, domov a bytov. Z nich dnes vieme pomerne presne určiť, ako v druhej polovici devätnásteho storočia obec vyzerala a čím sa jej obyvatelia zaoberali.

Rok 1869

V tomto roku sa realizovalo vôbec prvé sčítanie ľudu a domov dohromady. Obyvatelia obce povinne vyplňovali sčítacie hárky, ktoré slúžili ako podklady pre štatistiku. Z nich sa dozvedáme nielen o počte obyvateľov dediny, ale i o podmienkach v akých žili.

V danom roku tu bolo 435 obyvateľov, z čoho bolo 207 žien a 228 mužov. Pritom do štrnásť rokov malo 98 chlapcov a 81 dievčat. Pomer detí voči dospelým býval všeobecne vyšší. Ale tu je rozdelenie obyvateľov do 14 rokov a nad 14 rokov 179 ku 256. Pritom bežná rodina mala minimálne štyri - päť deti, čo sa v tejto štatistike neodráža. Je to veľavravné. Všeobecne býva aj počet mužov a žien vyvážený, prípadne o niečo viac žien. Možno teda usudzovať, že určitý počet mužov sa do obce prisťahoval kvôli práci na statkoch bohatších zemepánov, kde pracovali ako paholci, o niečo menej žien ako slúžky. To potvrdzuje aj sčítanie majetku. Udáva, že v dedine je 106 izieb, 81 kuchýň (teda asi 81 domov), 77 komôr, 13 pivníc (pravdepodobne vínne) a 66 maštalí. Zároveň sa tu však nachádzajú dva veľkopanské veľkostatky, ktoré majú vlastné domy pre paholkov a slúžky.

Rok 1881

Obec mala 53 obytných domov a 441 obyvateľov, z toho 31 percent gramotných, čo bol na vtedajšie okolie Trebišova dobrý pomer.

Rok 1900 – koniec 19. storočia

Koniec 19. storočia bol poznamenaný početným vysťahovalectvom, prípadne aspoň dočasnou migráciou za prácou do Ameriky. Z Čerhova, ktorý mal 460 obyvateľov, takto odišlo 56 obyvateľov. V aktuálnom roku tu teda žilo 214 mužov a 246 žien. Z toho detí do 14 rokov bolo 182. Na škole sa učilo len maďarsky, od roku 1880 bola slovenská škola zrušená. Gramotných bolo už 67 percent obyvateľov, čo zahŕňa aj deti. Vo veku nad 14 rokov bolo gramotných až 92 percent obyvateľov. V dedine sa nachádzalo 64 domov a dva veľkostatky.

-sl–


Článok bol napísaný na základe údajov z kníh:
Z dejín obce Čerhov (J. Gočik, J. Galgan, vydané 2002
Almanach Zemplína (autorský kolektív, vydané 1958)


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Vínna cesta – štart, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.
čitateľov: 3157