login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jan 01, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(251)

vložiť obrázok do galérie

Malá Tŕňa: Chlapec z Levente

@ :: Historické foto ::     Feb 16 2009, 09:26 (UTC+0)

Malá Tŕňa, okres Trebišov: Táto fotografia vznikla koncom tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej chlapca v čiapke maďarskej mládežníckej organizácie Levente. Obec Malá Tŕňa po Viedenskej arbitráži 2. novembra 1938 pripadla k Horthyovskému Maďarsku. Tento stav trval až do 21. januára 1945, kedy do oslobodených Košíc priniesol politruk oslobodzujúcej 18. armády IV. ukrajinského frontu Leonid Iljič Brežnev stanovisko Vlády Sovietskeho zväzu, podľa ktorého sa obnovili pôvodné hranice dané Trianonskou zmluvou. Toto rozhodnutie neskôr potvrdili aj ostatné víťazné veľmoci. Výnimkou bola Podkarpatská Rus, známa ako Zakarpatská Ukrajina, ktorá sa na základe referenda svojich obyvateľov odtrhla od Československa a pripojila k Sovietskemu zväzu. V rokoch 1938 – 1948, v čase keď Malá Tŕňa patrila Maďarsku, aj tu pôsobila mládežnícka polovojenská organizácia Levente.

Levente možno v určitom zmysle prirovnať k Hlinkovým gardám, ktoré v rovnakom čase pôsobili na Slovensku. Vstup do organizácie sa zakladal na národnom princípe, v prípade Levente Maďarskom. O Hlinkovej garde však nemožno hovoriť ako o mládežníckej organizácii, pretože napríklad v septembri 1939 podľa vládneho nariadenia mali byť jej členmi všetci muži – Slováci vo veku od 6 do 60 rokov. Toto nariadenie sa však nikdy neuskutočnilo v praxi. V Levente boli členmi predovšetkým žiaci, študenti a učni. Členstvo dospelých malo skôr vodcovský charakter na príprave mládeže a bolo zriedkavejšie. Úlohou Levente bolo naučiť sa milovať a brániť svoj národ. V určitom zmysle vychovávala brancov pred nástupom na povinnú vojenskú službu.

Chlapci z Malej Tŕne chodili na pravidelné výcviky do Füzéru na územie dnešného Maďarska. Tam sa učili vojenskej disciplíne, cvičili sa aj v streľbe a zúčastňovali rôznych športových akcií. Za jednotlivé úspechy boli oceňovaní, o čom svedčí aj medaila na chlapcovom saku.

- sl –
***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Vínna cesta – štart, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.

čitateľov: 4290