login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Apr 20, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(252)

vložiť obrázok do galérie

Malá Tŕňa: Migrácia do USA

@ :: Historické foto ::     Feb 16 2009, 08:41 (UTC+0)

-


-


-


-


Malá Tŕňa, okres Trebišov: Na týchto historických fotkách, ktoré pravdepodobne pochádzajú z prelomu 19. a 20. storočia, vidíme obyvateľov Malej Tŕne. Fotografie však nevznikli v tejto tokajskej obci ale v Spojených Štátoch Amerických, presnejšie v štáte New Jersey. Žiaľ, dnes už nevieme, koho presne tieto snímky zachytávajú, nevieme ani čas a dôvody, pre ktoré sa rozhodli odísť za oceán. Ba nemôžeme už ani s presnosťou určiť, ktorí z odfotených ľudí pochádzajú zo Slovenska, či vtedajšieho Rakúsko-Uhorska. Vieme len toľko, že tieto fotografie poslali svojim príbuzným do Malej Tŕne, aby ukázali, ako sa im v novej zemi žije.

Migrácia obyvateľov Zemplína do USA prebiehala v niekoľkých etapách. Prvá výrazná bola na konci 19. storočia, druhá v časoch ukončenia prvej svetovej vojny a tretia v tridsiatych rokoch, keď vypukla hospodárska kríza. Východ súčasného Slovenska patril medzi najchudobnejšie oblasti. To isté platí aj v otázkach vzdelania. Ako dnes i vtedy platilo, že úspech na domácom trhu vo veľkej miere závisí od vyučenia a schopností uplatniť sa najmä v odbornej práci.

Napríklad v roku 1940 bolo v okrese Trebišov, kam Malá Tŕňa patrí, negramotných 10,3 percenta populácie nad šesť rokov. V okrese Michalovce to bolo 11 percent, Vranov nad Topľou 12 percent a Humenné 11,5 percenta. Pritom v okrese Bratislava to bolo iba jedno percento negramotných a ostatné západoslovenské a stredoslovenské okresy mali 2 až 5 percent negramotných.

Hospodárska situácia sa výrazne nezlepšila ani v časoch vzniku samostatného Československa. Za vlády Tomáša G. Masaryka opustilo a odišlo pracovať do zahraničia až 10 percent obyvateľov Zemplína. Toto percento bolo o niečo vyššie v severnejších častiach zemplínskeho regiónu, kde boli podmienky na obživu ešte horšie. Malá Tŕňa mala o niečo lepšiu pozíciu, pretože sa tu pestoval vinič a o víno bol stály záujem. Obec bola tiež veľmi známa pestovaním ovocia.

- sl –

Použitá literatúra: Almanach Zemplína (autorský kolektív, vydané 1958)
***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Vínna cesta – štart, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.

čitateľov: 3232