login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Nižná Myšľa: Paulína Pachová – zberateľka ľudových piesní

@ :: Nositelia tradícií ::     Nov 13 2008, 12:06 (UTC+0)

Paulína Pachová s prvým notesom, do ktorého zapisovala miestne ¾udové piesne ešte v èasoch svojho detstva


Na pódiu v rokoch sedemdesiatych

Nižná Mysľa: „Som presvedčená o tom, že je našou povinnosťou viesť dnešnú mládež k osvojovaniu si tradícií prostredia, v ktorom vyrastajú, k spoznávaniu vlastných koreňov, k zušľachťovaniu duchovného bohatstva. Je dôležité, aby boli súčasní mladí ľudia nositeľmi kultúrneho dedičstva starých otcov a cez tento lokálpatriotizmus pocítili lásku k domovine,“ hovorí zberateľka ľudových piesní Paulína Pachová. A pokiaľ ide o kultúrne dedičstvo, minimálne vo svojom regióne zanechala hodnotnú stopu. Sama po návštevách rôznych starých ľudí počúvala a zaznamenávala miestne ľudovky, takže sa do jej zbierky dostalo vyše tristo piesní.

Paulína Pachová aktívne vystupovala ako speváčka ľudových piesní už od detstva. Prvýkrát, keď mala osem rokov. K spevu ju viedli predovšetkým starí rodičia a teta, od ktorých si začala piesne zapisovať do notesa už ako malé dievča. Tento notes plnila dlhý čas, vlastní ho dodnes a má v ňom aspoň v poznámkach zachytených dvestodesať ľudových piesní zo svojho regiónu. Mnohé z nich sú pre verejnosť úplne neznáme.

Talent Paulíny Pachovej neostal bez povšimnutia. Potom ako na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov vystupovala ešte vo vtedajšom košickom hoteli Schalkház, dostala ponuku na vysielania Slovenského rozhlasu. Tak v päťdesiatych rokoch spolu so známou speváčkou Janou Guzovou chodila spievať do štúdia. V daných rokoch sa vysielalo naživo, teda jej spev vychádzal do éteru v priamom prenose. „Spievali sme zvyčajne po večeroch, potom som musela ísť domov do Nižnej Myšle. Nebolo to ľahké, po dvoch rokoch mi ďalšie večerné návštevy rozhlasu otec zakázal.“

Nebol to však koniec spievania. Spolu s ďalšími ženami z Nižnej Myšle vytvorila skupinu, ktorá chodila spievať najmä na svadby, krstiny, neskôr i na súťaže. V rámci získavania repertoáru spoločne vyhľadávali starých ľudí. Títo už dnes nie sú medzi nami, ale vďaka tejto činnosti sa zachovalo ďalších asi stopäťdesiat piesní, ktoré by inak poznali azda ako posledná generácia.

V čase vzniku tohto článku má pani Paulína Pachová sedemdesiat rokov a hovorí: „Kým ešte žijem, chcela by som vydať knihu s našimi piesňami, aby sa zachovali a spolu so mnou nezmizli z tohto sveta.“ I keď texty väčšiny ľudoviek má napísané kompletne, z niektorých sú v súčasnom zápise napríklad len úvodné verše, aby vedela začať a ďalej pokračuje z pamäti. Preto hľadá etnológa, muzikológa, folkloristu, kohokoľvek, kto by tieto pesničky nielen nahral, ale dokázal aj ďalej spracovať v textových záznamoch i notách. Pani Paulína Pachová dodáva: „Dnešný život je poznačená supertechnikou, ktorá potláča ľudské city. Pátrame po príčinách ohavných javov, o ktorých dennodenne počúvame v médiách. Objavme znova lásku, pokoj a tie dobré klasické hodnoty, ktoré prežívali v našich rodinách celé desaťročia.“


Kontakt:

Paulína Pachová – 055-6980310
e-mail cez obecný úrad: obecniznamysla@netkosice.sk

Spracoval: Slavomír Szabó***


Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Slanské vrchy, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.
čitateľov: 10561