login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jan 01, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(251)

vložiť obrázok do galérie

Kalša: Škola

@ :: Historické foto ::     Oct 16 2008, 15:31 (UTC+0)

Kalša - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z prelomu dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej deti s učiteľmi miestnej školy. Prvú zmienku o škole v Kalši poznáme z roku 1836, kedy už bola zabehnutá. Bola to cirkevná škola s jedným učiteľom, ktorý bol ročne vyplácaný obcou a jej obyvateľmi takto: 65 zlatých, 2 kôpky (nejakého) obilia + 2 kôpky pšenice, palivo do pece podľa potreby a 2 korce fazule. Naviac mal k dispozícii učiteľský byt. Žiaci ešte učiteľovi odovzdávali maslo a slaninu. Za vyučovanie náboženstva sa „platilo“ zvlášť, a to zemiakmi. Vyučovalo sa v slovenčine i v maďarčine. Od roku 1897, keď školu Maďari zoštátnili, sa tu až do vzniku prvého Československa učilo len po maďarsky.

Fotografia zachytáva obdobie, keď bol v Kalši učiteľom Andrej Repašský. Ten bol do Kalše pridelený Školským inšpektorátom v Košiciach po roku 1918. Vyučovať sa začalo v slovenčine a osem ročníkov základnej školy bolo rozdelených do dvoch tried. Na fotografii je učiteľ odfotený aj s manželkou, ktorá tu taktiež vyučovala.

V daných rokoch (ale aj skôr) bol pohľad do ulíc dedín iný ako v súčasnosti. Rodiny mali bežne štyri aj viac ratolestí, najviac obyvateľov obce teda tvorili práve deti. V roku 1940 ich tu v školopovinnom veku bolo 140, takže učiteľ Repašský uvoľnil časť svojho učiteľského bytu, kde začal vyučovať len prvákov. V rokoch 1941 až 1944 sa škola opätovne transformovala na cirkevnú, učiteľ však ostal. Ostal dedine verný až do konca života, pochovaný je na miestnom cintoríne.


Slavomír Szabó


V tomto článku sú použité informácie, ktoré nám konzultačne a zo svojej publikačnej činnosti poskytol Mgr. František Petro a pani Júlia Kundrátová .***


Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Slánske vrchy, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.
čitateľov: 3626