login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Slančík: Vznik JRD, jeho neúspech a transformácia

@ :: Historické foto ::     May 22 2008, 20:04 (UTC+0)

Slančík, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z počiatkov vzniku JRD, ktoré bolo v obci založené v roku 1958. Bol to pomerne neskorý rok, iné obce spoločne hospodárili už dlhý čas, ale v Slančíku prevládala dlhodobá nedôvera k agitátorom. Súkromné poľnohospodárstvo teda pretrvalo až do daného roku.

V obci sa nenachádzali veľkostatkári. Z hľadiska vlastníctva pôdy bola najbohatšia rodina Hlebaškovci, ktorá vlastnila 28 hektárov pôdy, potom Bednárovci s 20 hektármi pôdy. Bežné rodiny však vlastnili 4 hektáre, často aj menej. Z hospodárskych aktivít zaujímavo vyznieva informácia, že v časoch I. ČSR sa v severovýchodnej časti chotára na potoku Roňva nachádzala hať, kde gróf Štefan Forgáč choval ryby. Jazierko s haťou však bolo zničené počas II. svetovej vojny a chov sa už nikdy neobnovil.

Nové JRD neprinieslo očakávaný blahobyt. Práve naopak, skoro každý rok hospodárilo so stratou, čo sa súkromníkom nestávalo. Aj z toho dôvodu tu boli veľmi nízke platy. Práca bola rozdelená do pracovných jednotiek a za pracovnú jednotku sa v počiatkoch spoločného hospodárenia vyplácalo podľa aktuálnej stability družstva od 3 do 8 Kčs. Jeden pracovník mohol denne vyrobiť jednu až tri pracovné jednotky, čiže mohol zarobiť za deň od 3 do 24 korún. Pritom napríklad celodenné hrabanie sena bolo hodnotené ako jeden a pol pracovnej jednotky, teda pracovníčka JRD vykonávajúca túto prácu mohla zarobiť od 4,50 do 12 Kčs na deň. Mladí ľudia radšej chodili pracovať do Košíc a na JRD robili najmä starší.

V roku 1961 bolo JRD Slančík delimitované k Štátnym majetkom Valaliky a sústredilo sa najmä na chov ošípaných. Tým sa tunajšia ekonomická situácia výrazne zlepšila, začali časy prosperity. Táto situácia s menšími výkyvmi pretrvávala až do roku 1998, keď sa majetky opätovne transformovali do akciovej spoločnosti Agromilič.


Spracované podľa: spomienok obyvateľov obce Slančík a knihy František Petro, Jozef Beliš: Slančík.


-sl-* * *

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Slánske vrchy, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.


čitateľov: 5672