login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jan 01, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(251)

vložiť obrázok do galérie

Košice, Košický Klečenov: Vojaci I. ČSR

@ :: Historické foto ::     Apr 30 2008, 06:18 (UTC+0)

-


Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Tieto fotografie pochádzajú z roku 1927 a zachytávajú vojakov I. ČSR. Medzi nimi sa nachádza aj obyvateľ Košického Klečenova. Fotografie však nevznikli v obci, ale v Košiciach. Žiaľ, dnes už nevieme, v ktorých kasárňach.

Vojsko na Slovensku malo svoj silný strategický význam najmä vďaka geografickej polohe. Spájalo Česko a Moravu so Zakarpatskou Ukrajinou, ktorá v tom čase patrila k územiu štátu. Týmto ČSR hraničila aj so spojeneckým Rumunskom. Najväčšia vojenská hrozba prichádzala z Maďarska. To sa nedokázalo zmieriť s územnými nárokmi ČSR, ktoré boli medzinárodne potvrdené Trianonskou mierovou zmluvou dňa 4. júna 1920. Aj preto koncom leta roku 1925 došlo k zmene územnej organizácie vyšších vojenských veliteľstiev československej brannej moci a 25. mája sa ZVV pre Podkarpatskú Rus v Užhorode zrušilo. Nové veliteľstvo vzniklo 15. septembra 1925 v Košiciach. ZVV v Bratislave malo na starosti obranu západného a stredného Slovenska, Košice východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu – v tom čase volanú Podkarpatská Rus.

V rokoch 1926 až 1929 došlo na modernizáciu zbraní armády, to sa však týkalo iba vojsk pod velením ZVV Košice. Aj tento fakt svedčí o vtedajších potrebách posilnenia obranyschopnosti I. ČSR. Tie sa ukázali ako opodstatnené najmä po rozpade ČSR a vzniku Horthyovského Maďarska. Z I. Slovenskej republiky museli odísť českí dôstojníci, z ktorých mnohí zastávali vysoké posty a obranyschopnosť Slovenska sa narušila. Vtedy bolo Slovensko prepadnuté Maďarskom a vznikla tzv. malá vojna.

-sl-Použitá literatúra:
Slovensko – vojenská kronika (Perfekt, 2007)
Kronika Slovenska 2 (Fortuna Print & Adut)
* * *

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Slánske vrchy, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.


čitateľov: 3443