login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Barca

@ :: Mestské časti ::     May 23 2005, 08:59 (UTC+0)

Charakteristika

Mestská časť Košice - Barca sa nachádza na juhovýchode Košíc. Prechádza ňou hlavná výpadovka, ktorá z centra mesta smeruje na hraničný priechod s Maďarskom. V zastavanej časti Barca susedí s mestskými časťami Košice - Juh, Košice - Šebastovce a Košice - sídlisko Nad jazerom. Svojim katastrom susedí s mestskými časťami Košice - Pereš, Košice - Poľov a Košice - Lunik IX.
Barca má rozlohu 20,2 štvorcových kilometrov a približne obyvateľov. Asi 95 percent obyvateľov sa hlási k slovenskej národnosti.

Pre túto časť Košíc je charakteristické bývanie v rodinných domoch so záhradami a miestna samospráva má snahu zachovať tento životný štýl svojich obyvateľov aj do budúcnosti. Už v roku 1991 tu starosta a miestne zastupiteľstvo prezieravo vytvorili podnikateľskú zónu. Dnes tu majú svoje sídla a zastúpenie firmy ako Inžinierske stavby, Kerko, predávajú sa automobily značiek Honda, Fiat, Renault, Audi, nachádza sa tu aj Daewoo servis. Z podnikateľských subjektov je to približne 140 fyzických a právnických osôb, pričom podnikateľstká zóna ešte stále nie je plne kapacitne využitá.

Na území mestskej časti sa nachádza Stredná poľnohospodárska škola, Obchodná akadémia, Stredné odborné učilište poľnohospodárske, základná a materská škola. Taktiež Diagnostický ústav pre deti do 18 rokov.

Zaujímavosti

Návštevníka Barce zvyčajne zaujme sedem hektárový park s jazierkom, dvoma kaštieľmi a zemianskou kúriou. V tejto mestskej časti sa nachádzajú dva kostoly: katolícky a reformovaný, pričom katolícky Farský kostol sv. Petra a Pavla apošt. je pôvodom stredoveký, z 13. storočia.

Možnosti ubytovania v Barci
Autokemping Salaš Barca
Pension Barca

Kontakt na samosprávu

Miestny úrad mestskej časti a kontakt
Miestny úrad Košice - mestská časť Barca
Abovská 24
04001 Košice

tel: 055/68 55 338, 68 55 412
tel/fax: 055/68 55 410
e-mail: mubarca@stonline.sk

História

Našli sa tu paleolitické príbytky človeka kultúry aurignackej - ako prvé zistené z tohto obdobia v strednej Európe. Neolitické sídliská sa našli z kultúry volútovej a bukovohorskej. Nálezy z mladšej doby kamennej sú tu zastúpené prostredníctvom sídliska ľudu s kanelovanou keramikou a hrobmi bodrogkeresztúrskej kultúry. Opevnená otomanská osada s nálezom pokladu zlatých šperkov pochádza zo staršej doby bronzovej. Z osídlenia z mladšej doby bronzovej sa tu našlo pohrebisko polinskej kultúry. Rovnako sa tu našli i ďalšie pohrebiská: slovansko-avarské a slovanské z doby Veľkomoravskej. Radové pohrebisko z mladšej doby hradištnej ukazuje na kontinuitu slovanského osídlenia.

O Barci sú písomné doklady už z obdobia pred tatárskym vpádom, čo svedčí, že už vtedy to bola vyvinutá a dôležitá dedina. Prvý raz sa spomína vo varadínskom registri zk r. 1215 (Barca), keď sa uvádza súčasne so starou dedinou Saka (Zaka) "...et de ZAKA et de Barca, coadiuvantibus Novi Castri ioubagionibus,..." (reg. varad. č. 112/174/, neskorším to Národošťom - dnes Trstenou pri Hornáde.

Barca sa v dokladoch uvádza takto:
r. 1215 villa Barca
r. 1230 Barca
r. 1269 Barcha /v osobnom mene/
r. 1277 Barcha /v osobnom mene/
r. 1278 Barcha /v osobnom mene/
r. 1288 poss. Fulbarcha, nobiles de Barcha
asi v r. 1291 - 1293 Barchakuzep /v nedatovanej listine/
r. 1297 - villa Barcha
r. 1299 Barcha /v osobnom mene/

V roku 1288 tu už bola aj Vyšná Barca a musela byť aj Nižná Barca, ako vidíme, existovala aj tretia Barca, ktorá vystupuje ako Barca s mlynom a aj ako stredná Barca - ako sa o tom dozvedáme z ďalších listín. V roku 1303 totiž dochádza k rozdeleniu majetkov medzi bratmi Edušom a Mojšom, synmi Mojtu. Z delenia už veľmi jasne vidíme, že na území pôvodnej Barce boli už všetky tri spomenuté dediny.

Došlo k deleniu týchto majetkov /possessionum/: "...Fel Barcha et barcha super quo est molendinum et Hal Barcha /!/, Fel Tusa et Oltusa, hac Pere vocata."
Išlo teda o delenie ich čiastok majetku vo Vyšnej Barci /Fel Barcha/, Nižnej Barci /Hal Barcha/ a v tretej Barci, kde bol mlyn. Tá sa v nedatovanej listine, pochádzajúcej asi z r. 1291 - 1293, uvádza ako Barchakuzep, teda stredná Barca. Ležala pri rieke Myslave, kde bol mlyn. V roku 1370 sa uvádza aj ako Mlynská Barca /Molnus Barcha/. Nižná Barca sa zasa v roku 1337 uvádza ako Blatná Barca /Sarusbarcha/ a podobne aj v roku 1370 Sarus Barcha.

V roku 1297 Andrej - biskup jágerský, povolil komesovi Inokovi, synovi Eliáša z Barce, aby v Barci na svojom majetku vystaval kostol z kameňa. Po ukončení bol tento kostol zasvätený sv. Andrejovi apoštolovi, ako sa o ňom dozvedáme už z roku 1303, keď sa dvaja členovia dvoch línií zemianskej rodiny z Barce dohodli o odvádzaní desiatku pre tento kostol. Na území Strednej, alebo Vyšnej Barce musel byť kostol ešte z čias pre vystavením kostola Inokom, ba v tejto severnej čiastke Barce musel existovať kostol už aspoň v XII. storočí, lebo tu bolo nájdené aj rádové pohrebisko.

Dve farnosti boli v Barci ešte v časoch vyberania pápežských desiatkov v r. 1332 - 1337, keď sa po oba razy uvádzajú za sebou dve Barce /Item de Barcha solvit IIII; Item dw Albarcha/, ale nakoľko po oba razy len farár v Barci /zo Strednej alebo Vyšnej Barce/ odviedol štyri groše a z Nižnej Barce neboli zaplatené nijaké desiatky. Je teda možné predpokladať, že v Nižnej Barci nemali kňaza. Je ešte nutné podotknúť, že v roku 1317 sa v Barci pripomína kňaz Mikuláš a v roku 1333 kňaz Peter. V Barci sa až do najnovších čias zachoval kostol stavaný v gotickom slohu.

Poviedky z Barce

Hrdina od školskej žumpy - prbeh zo školského prostredia z dvadsiatych rokov 20. storočia