login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Ladomirová

@ :: Svidník - okolie ::     Feb 05 2008, 10:04 (UTC+0)Poloha

Obec Ladomirová sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji v okrese Svidník. Od okresného mesta je vzdialená asi 5 kilometrov severovýchodným smerom. Prechádza cez ňu cesta č. 73, čo je v danom regióne hlavná trasa smerujúca do Poľska.

Ladomirová leží v severnej časti Nízkych Beskýd v údolí rieky Ladomirka. Nadmorská výška v strede obce je 265 metrov, v chotári sa pohybuje od 250 do 503 metrov nad morom. Poloha na mape: klikni tu.

História

Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1414. Podľa nej vlastník obce Šimon Cudar dal časť svojich majetkov panstva Makovica do zálohy Jánovi Bebekovi. Ešte v tom istom roku mal Šimon Cudar potvrdené vlastníctvo svojich majetkov panstva Makovica kráľom Žigmundom Luxemburským. Z historickej listiny je zrejmé, že obec existovala už pred rokom 1414.

Podľa zápisu z roku 1427 obec nebola zdanená, nachádzala sa tu však stanica, ktorá vyberala mýto. V 15. storočí tu Cudarovci postavili kaštieľ, o ktorom vieme, že existoval aj v 16. storočí. V roku 1600 bolo v dedine 16 obývaných poddanských domov, nachádzal sa tu aj kostol, fara, škola a mlyn.

V roku 1787 sa v obci nachádzalo 102 domov, v ktorých žilo 720 obyvateľov, v roku 1828 to bolo 128 domov s 946 obyvateľmi. Od 18. storočia dedinu vlastnil rod Ladomírskovcov.

V roku 1806 cez Ladomirovú prechádzal ruský poľný maršal Michal Illiarionovič Kutuzov, keď sa vracal porazený Napoleonom z bitky pri Slavkove.

Dukliansky priesmyk, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti obce, zohral významnú úlohu v oboch svetových vojnách. Po I. svetovej vojne sa tu usadili ruskí emigranti, ktorými boli predovšetkým pravoslávni mnísi. V roku 1923 postavili pravoslávny chrám, ktorý zasvätili Archanjelovi Michalovi, v roku 1924 tiež kláštor s cirkevnú tlačiareň. Títo mnísi boli známi aj svojim cirkevným speváckym zborom, ktorý mal časté verejné vystúpenia.

V roku 1944, počas II. svetovej vojny, bola Ladomirová bombardovaná ruskými vojskami, pretože sa ich front nedokázal pohnúť vyše mesiaca. Ničivé následky leteckého útoku spôsobili ukončenie činnosti pravoslávneho kláštora a mnohí z mníchov emigrovali do USA. Obec bola oslobodená 26. 11. 1944 a potom nanovo vystavaná.

Štátne majetky tu založili v roku 1954. Obyvatelia dlhodobo pracovali viac-menej v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve. Ladomirová bola známa aj výrobou drevených predmetov a čipkami, ktoré vznikali technikou paličkovania.

Súčasnosť

Žije tu približne 920 obyvateľov, je to druhá najväčšia obec okresu Svidník. Značný vplyv tu má rusínska a ukrajinská kultúra, nachádza sa tu aj početné rómske etnikum.

Z historických pamiatok upúta pozornosť predovšetkým unikátny drevený kostolík – gréckokatolícky chrám sv. Michala, ktorý pochádza z roku 1742. Spolu s ďalšími drevenými kostolíkmi oblasti Duklianskeho priesmyku kandiduje na zápis do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

V obci sa nachádza aj cintorín z I. svetovej vojny, kde je 94 masových hrobov s približne 300 padlými vojakmi. V roku 1938, keď sa oslavovalo 950 výročie krstenia Rusi, tu dali ruskí účastníci bojov žijúci v Prahe postaviť cintorínsku kaplnku.

V spomínanom pravoslávnom chráme z roku 1923 sa nachádzajú relikvie – údajne sv. Jána Krstiteľa a sv. Panteletiona.

V Ladomirovej sa môžete najesť aj ubytovať. Svoje služby poskytuje motorest Nádej a Family Pension. V prípade poruchy na aute v dedine nájdete aj autoservis.

Kontakt

Adresa: Obecný úrad, Ladomirová 33, 090 03 Ladomirová
Telefón: 054 – 752 26 26
Fax: 054 – 752 26 26
E-mail: obecladomirova@stonline.sk

Spracoval: Slavomír Szabó

Informačné zdroje:
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku (VEDA, 1977)
Peter Ozogár, Katarína Dercová: Ladomirová


Historické fotografie

V roku 1942

Vojak SNP

Kroje a nastupujúca móda

Primáš Peter Grunza

O cigánskej muzike

Cimbal versus harmonika

Poviedky z obce

Cigánka na reťazi - skutočný príbeh z tridsiatych rokov 20. storočia o rómskych hudobníkoch – autor: Anna Domaniková

Nevídané, neslýchané - skutočný príbeh z tridsiatych rokov 20. storočia – autor: Anna Domaniková

Hohó, niekto ma volá domov - príbeh z tridsiatych rokov 20. storočia o miestnych Rómoch – autor: Anna Domaniková

Na ceste domov - príbeh z II. svetovej vojny o bombardovaní Ladomirovej – autor: Slavomír Szabó

Vasiľ mal veštené - skutočný príbeh z roku 1946 – autor: Slavomír Szabó

***Tento príspevok vznikol v rámci projektu „Zachráňme staré príbehy, aby sme nestratili svoju identitu“, ktorý podporila Stredoeurópska nadácia a spoločnosť Slovnaft, a.s., člen Skupiny MOL.