login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Pozdišovce: Gotický (barokizovaný) kostol

@ :: Michalovce - okolie ::     Nov 19 2007, 12:24 (UTC+0)

.


.


.


.


Pozdišovce; okres Michalovce - V centre obce nemôže ujsť pozornosti veľký kostol, ktorý sa tu spomína už v roku 1334. V tom čase patril katolíckej cirkvi a niesol patronícium svätého Juraja. Z pôvodnej stredovekej stavby sa zachovalo gotické presbytérium.

Zmena vo vlastníctve chrámu nastala koncom 16. storočia, kedy už slúžil kalvínom a neskôr evanjelikom a.v. Pôvodná gotická stavba prešla v polovici 17. storočia stavebnými úpravami, takže získala viac barokový charakter, a to aj v interiéri. Dnes sa tam nachádza barokový oltár s kazateľnicou, tie však boli vystavané až v 18. storočí. Obdivuhodný je aj orgán z roku 1784, ktorému venujeme samostatný článok. V interiéri sa nachádzajú aj náhrobné dosky a epitafy z rokov 1723 – 1776.

V 18. storočí žili v Pozdišovciach ľudia štyroch rôznych náboženských vyznaní – evanjelici a.v., grécko-katolíci, rímsko-katolíci a evanjelici helv. vyznania. V 19. storočí do obce pribudla ďalšia viera – izraelitská. Tá však bezprostredne dotýkala iba židovskej komunity. Pozdišovská evanjelická cirkev tu má svoj zbor nepretržite od 17. storočia, takže nepodľahla ani časom násilnej rekotalizácie. Miestna fara Evanjelickej cirkvi a.v. i dnes spravuje tento kostol.


Kontakt na faru:
adresa: Viničná 147, 072 01 Pozdišovce
tel.: 056/6472263

-sl-

Použitá literatúra:
Mikuláš Jáger: Pozdišovce (vydal Obecný úrad Pozdišovce, 1995)
* * *


Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.