login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Rieka Ondava

@ :: Michalovce - okolie ::     Nov 15 2007, 13:10 (UTC+0)

.


Rieka Ondava, pretekajúca aj okresom Michalovce, pramení v Ondavskej vrchovine pri obci Ondavka v okrese Bardejov. Jej tok je dlhý 146,5 km. Spolu s Latoricou vytvára pri obci Zemplín sútok, ktorý ďalej pokračuje ako rieka Bodrog. Najväčšie ľavostranné prítoky Ondavy sú Ladomirka, Ondavka a Oľka, najväčší pravostranný prítok tvorí rieka Topľa. Celková plocha povodia má 3 382 štvorcových kilometrov.

Prietok rieky je regulovaný vodnými nádržami Malá Domaša a Veľká Domaša. Nad Malou Domašou je koryto Ondavy prehradené zemnou priehradou. Hať sa nachádza aj pri Hencovciach. Tok je na nohých miestach upravený, i keď väčšinou si ponechal svoj prírodný charakter a viac ako päťdesiat percent dåžky rieky prechádza zalesneným, alebo aspoň jednostranne zalesneným prostredím.

V histórii zohrala Ondava svoju úlohu v novembri 1944, keď vojská Červenej armády postupovali cez Zemplín od Michaloviec na Košice a Trebejov. Nemci vyhodili všetky mosty do povetria, naviac bola rieka práve veľmi rozvodnená. Za pomoci delostrelectva tu vojaci museli stavať nové provizórne mosty, čo spomalilo postup oslobodzovacích jednotiek o niekoľko dní.

Zápaly z rieky boli v minulosti pravidelné. Rozsiahle práce na úprave povodia všetkých tokov Zemplína sa začali už v 19. storočí, na Ondave v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Napriek tomu je táto rieka i dnes prirodzeným biotopom mnohých druhov vodných vtákov.

-sl-
* * *


Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.