login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Morské oko – národná prírodná rezervácia

@ :: Michalovce - okolie ::     Sep 25 2007, 14:28 (UTC+0)

Morské oko


Morské oko


Morské oko


Morské oko


Chata Štátnych lesov pri Morskom oku


Morské oko


Táto tabu¾a na náuènom chodníku je na nepochopenie


Poh¾ad na Morské oko zo Sninského kameòa


Malé morské oko


Malé morské oko


Smerové tabule


...len tak


Na území rezervácie


Morské oko

Súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat je Národná prírodná rezervácia Morské oko. Nachádza sa v katastroch obcí Remetské Hámre a Vyšná Rybnica. Za rezerváciu bola vyhlásená v roku 1984 ako unikátny biotop s plochou necelých 109 hektárov, pričom vodná plocha zaberá 13,8 hektára. Jazero sa nachádza v nadmorskej výške 619 metrov nad morom a jeho najhlbší bod má (podľa výšky hladiny) 25 metrov.

Morské oko vzniklo v časoch sopečnej činnosti pohoria a zosuvom horských masívov vznikla prírodná barikáda zachytávajúca vodu s jediným odtokom potoka Okna. Súčasný priehradný múr bol postavený až v osemdesiatych rokoch 19. storočia, čím sa výrazne zvýšila vodná hladina.

Prístup k jazeru je od obce Remetské Hámre asfaltovou cestou až na blízke parkovisko. Možno sa k nemu dostať aj po zelenej, neskôr červenej turistickej značke z obce Poruba pod Vihorlatom. Asi polhodinku prechádzky od Morského oka sa nachádza menšie jazero – Malé morské oko. Vedia tadiaľ turistická značka aj na výnimočný skalný útvar s nádherným výhľadom - Sninský kameň. Z obce Remetské Hámre vedie k Morskému oku osem kilometrov dlhý náučný chodník. Rezervácia je zahrnutá do ochrany Natura 2000.

Medzi živočíšnymi druhmi, ktoré žijú v rezervácii, sú najvzácnejšie: vydra riečna (Lutra lutra), rys ostrovid (Lynx lynx), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), kunka žltobruchá (Bombina variegata), fúzač alpský (Rosalia alpina), vlk dravý (Canis lupus) a ďalšie. V jazere okrem iného žije pstruh potočný, čerebľa pestrá a slíž severný.

-sl-
* * *


Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.