login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Rieka Čierna voda

@ :: Michalovce - okolie ::     Sep 25 2007, 11:48 (UTC+0)

.


.


.


.


.


.


.


.

Čierna voda je rieka bez prameňa. Pôvodná rieka rovnakého názvu už neexistuje, ale dnes jej niekdajšie riečisko slúži ako regulovaný kanál na odvádzanie vôd z Východoslovenskej nížiny. Tok vychádza z vodnej nádrže Zemplínska Šírava a ústi do rieky Uh v blízkosti obce Stretavka. I tak je Čierna voda vyhľadávaná najmä rybármi.

Celková dåžka pôvodného toku bola 41 kilometrov s plochou povodia 763 štvorcových kilometrov. Vznikala sútokom viacerých prítokov prichádzajúcich z Vihorlatu v lokalite dnešnej Zemplínskej Šíravy. Čierna voda bola jednou z príčin častých záplav nížinného terénu, čo bol hlavný dôvod regulovania i budovania vodnej nádrže. Sústava mnohých ramien bez vyvýšených brehov a okolitých mokradí takto takmer zanikla, výnimku tvorí napríklad chránené územie Rybníky Senné.

Regulovanie vodných tokov v tejto oblasti bolo známe už v 19. storočí, kedy v obci Senné vzniklo Vodné družstvo Senné – Blatná. Zakladateľom bol Jozef Véčej (Vécsey) z grófskeho rodu Véčejovcov. Práve táto obec totiž doplácala na relatívnu blízkosť nielen Čiernej Vody, ale aj Laborca, Uhu, Latorice a Tisy. Keď väčšie rieky v dôsledku vlastnej naplnenosti nedokázali prijať vodu z prítokov, dochádzalo k neobyčajnému javu. Vody v prítokoch začali tiecť opačným smerom, až sa nakoniec rieky vyliali do okolia. Tento úkaz opísal v jednom zo svojich diel aj známy slovenský polyhistor Matej Bel.

Najväčším ľavostranným prítokom Čiernej vody je riečka Okna, ktorá v súčasnosti ústi do záchytného kanála. Ïalšie ľavostranné prítoky ústia priamo, alebo sú ovládateľné zhybkami a ich voda odvádzaná do záchytných kanálov. Niektoré prítoky niekdajšej rieky Čierna voda dnes ústia do Zemplínskej Šíravy. Pri Stretavke je prečerpávacia stanica, ktorá má možnosť regulovať, aká časť z Čiernej vody je prečerpaná do Laborca, pretože zbytok toku plynie do rieky Uh.

Čierna voda preteká v blízkosti obcí michalovského okresu: Hnojné, Lúčky, Závadka, Blatné Revištia, Iňačovce, Senné, Stretava a Stretavka.


-sl-

Použitá literatúra:
Encyklopedický ústav SAV: Encyklopédia Slovenska, I. zväzok A-D ( VEDA, 1977)
Saboslai, Uličný, Jáger: Senné (Obecný úrad Senné, 1998)* * *


Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.