login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Herľany: Vila ministerského predsedu Júliusa Andrášiho

@ :: Historické foto ::     Sep 19 2007, 09:35 (UTC+0)

1


2

Herľany, okres Košice – okolie: Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a je na nej zachytená dnes už nejestvujúca budova areálu Herlianskych kúpeľov. Bola to súkromná vila Makovica, ktorú si v časoch Rakúsko-Uhorska nechal postaviť vtedajší ministerský predseda Július Andráši (Andrassy). Ako sme už uviedli, Andrášiovský rod bol prvým známym vlastníkom kúpeľov a v roku 1845 prešli kúpele do vlastníctva Rakúsko-Uhorska. Andráši tu mal však svoje výletné sídlo i naďalej.

Mať vilu v Herľanoch bola aj vec prestíže. Napríklad v roku 1859 boli tamojšie kúpele vyhlásené za najlepšie zariadené v Uhrách vôbec. Podľa záznamov obecnej kroniky sa tu darilo aj v časoch prvej I. ČSR. Napríklad v roku 1922 sa tu liečilo 273 hostí, z toho bolo 9 z USA a 7 z Maďarska. V roku 1923 to bolo 557 kúpeľných hostí, v roku 1925 zasa 419 kúpeľných hostí. Ešte väčší nárast nastal v roku 1927, keď sa tu liečilo 1 036 kúpeľných hostí, z toho 421 navštívili kúpele už opakovane, 12 ich bolo z USA a 42 z Maďarska.

Žiaľ, reprezentatívna vila dnes už nejestvuje. Stála na mieste, kde je dnes zriadené ohnisko pre turistov. Po II. svetovej vojne kúpele stratili svoj pôvodný význam a komunisti si tu zriadili školiace politické centrum. Vila ostala spustnutá. Miestni obyvatelia ju postupne rozobrali na tehly.

Pre dokreslenie pôvabu niekdajších kúpeľov uverejňujeme aj druhú fotografiu, ktorá pravdepodobne pochádza z prvej polovice štyridsiatych rokov 20. storočia. Je na nej zachytený parkový areál pri liečebných domoch.


-sl-

Ïalšie články o Herlianskych kúpeľoch:

Kúpeľní hostia

Kúpeľná budova

Gejzír a jeho história


Použitá literatúra: Obecná kronika Herľany.

***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu „Zachráňme staré príbehy, aby sme nestratili svoju identitu“, ktorý podporila Stredoeurópska nadácia a spoločnosť Slovnaft, a.s., člen Skupiny MOL.

čitateľov: 4435