login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Poruba pod Vihorlatom

@ :: Michalovce - okolie ::     Aug 11 2007, 13:38 (UTC+0)

.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


Poloha

Obec Poruba pod Vihorlatom sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji v okrese Michalovce na severovýchod od krajského mesta. Polohou je situovaná do Podvihorlatskej pahorkatiny, nachádza sa na náplavových kužeľoch Porubského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 193 metrov nad morom, chotár sa pohybuje v rozmedzí 140 až 965 metrov nad morom. Tento výrazný výškový rozdiel je spôsobený hornatosťou terénu. Južnú časť chotára tvorí odlesnená pahorkatina, ale severná časť chotára je typická strmými a hlbokými dolinami, ktoré sa zarezávajú do južných svahov pohoria Vihorlat. Poloha obce na mape: - - - klikni tu - - - .

História obce

Územie chotára obce bolo osídlené už v paleolite (staršia doba kamenná – do roku 9 600 p.n.l). Archeologicky je územie zaujímavé aj existenciou tzv. východoslovenských mohýl z konca eneolitu (neskorá doba kamenná 3 300 – 1 900 p.nl.) a doby bronzovej (2 300 – 700 p.n.l.) a nálezmi sídlisk z doby bronzovej.

Prvú písomnú zmienku o obci poznáme z roku 1410. Založená však bola už v 14. storočí na základe zákupného práva a patrila šľachticom z Michaloviec. V roku 1418 mala 18 port. V tom čase sa nespočítavali obyvatelia, ale porty – teda veľké brány do hospodárskych usadlostí, ktorými mohol prejsť plne naložený voz. Jedna porta znamenala jednu celú rozvinutú hospodársku usadlosť, v ktorej žila zvyčajne sedliacka rodina so služobníkmi, alebo aj rodiny služobníkov. Dnes sa prepočítavajú obyvatelia v minimálnom predpokladanom počte sedem ľudí na jednu portu. V roku 1418 tu teda žilo najmenej 126 obyvateľov.

V roku 1715 tu napočítali 16 domácností a mlyn. V polovici 18. storočia tu stál vlastný kostol a samostatná farnosť. Podľa záznamov z druhej polovice 18. storočia tu žilo slovenské obyvateľstvo. V roku 1828 tu stálo 88 domov, v ktorých žilo 522 obyvateľov. . V tom čase obec patrila k panstvu Michalovce – Jasenov. V 19. storočí sa pomerne často striedali majitelia obce. Patrili medzi nich rody Sépešiovcov (Szepesi), Stárajovcov (Sztáray) a Terekovcov (Török).

Medzi tradičné spôsoby obživy patril chov dobytka, drevorubačstvo, no najmä pálenie hnedého uhlia. V tých časoch tu pestovanie obilia bolo kvôli podhorskému terénu skromnejšie. V časoch I. ČSR sa tu však začalo rozvíjať vinohradníctvo.

Do života obce výrazným spôsobom zasiahla II. svetová vojna. V okolitých lesoch pôsobilo partizánske skupiny Jastrib a Borkaňuk, ktorým pomáhali miestni obyvatelia. Počas rabovania obce nemeckými vojskami obyvatelia povstali a s podporou partizánov nemeckú jednotku postrieľali, ušlo ich len niekoľko. Odveta na seba nedala dlho čakať a 3. a 4. novembra 1944 Nemci obec vypálili. Obyvatelia zatiaľ žili v lesoch v zemľankách a kolibách.

V čase vypuknutia vojny v obci ako učiteľ pôsobil Ján Nápelka. Dnes je čestným občanom obce.

JRD v obci vzniklo v roku 1958.


Genéza názvu obce

1418 – Nemethporuba
1425 – Nemethwagas
1808 – Nemecká Poruba
1948 – Poruba pod Vihorlatom

Súčasnosť

V júni 2007 mala obec 613 obyvateľov, rozloha v chotári je 2 050 hektárov. Dedinou prechádza turistický chodník na Vihorlat. V blízkosti Poruby sa nachádza vojenská strelnica, tiež strelnica, ktorú prevádzkuje strelecko-športové združenie. Konajú sa tu rôzne strelecké podujatia, pričom zariadenie slúži na streľbu z pištole, pušky i samopalu.

Každým rokom v lete sa tu konajú folklórne slávnosti. V roku 2007 sa tu konal už 30. ročník zemplínskej futbalovej súťaže o putovný pohár kpt. Jána Nálepku. K tradíciám obce patrí aj každoročné stavanie májov a vianočné koncerty.

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Poruba pod Vihorlatom
Poruba pod Vihorlatom 175
072 32 Jovsa

Telefón: 056/698 12 20, 69 812 21

Domovské internetové stránky:

http://www.poruba.ocu.sk/


Spracoval: Slavomír Szabó

Použité informačné zdroje:

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku (vydavateľ VEDA, 1973)
Monografia obce Poruba pod Vihorlatom


Poviedky

Pomoc zo záhrobia - tradovaný mystický príbeh z roku 1945 po skončení II. svetovej vojny – autor: Eva Hajdu

Náhle zjavenie - mystický príbeh približne z roku 1920, ktorý sa viaže k mostu do Jovsy – autor: Eva Hajdu

Bravčová kozľacina - úsmevný skutočný príbeh z prvej polovice päťdesiatych rokov 20. storočia, keď sa mohli zakáľačky konať len na základe povolení – autor: Slavomír Szabó

Vihorov vrch - povesť o vzniku Vihorlatu – autor: Eva Hajdu

Porubianska skaza - povesť o vzniku obce Poruba– autor: Slavomír Szabó


Nositelia tradícií

Folklórna skupina Porubian

Detská folklórna skupina Lupienok

Ján Josay – zberateľ ľudových piesní a zvykovKultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo

Morské oko – národná prírodná rezervácia

Vihorlat – chránená krajinná oblasť

Grécko-katolícky kostol zo 17. storočia

Pamätník obetiam vojny


Historické fotografie

Vojak i poľnohospodár

Na odpuste

Hospodárske budovy na statkoch

Pohreb so symbolikou svadby

Obleková móda ako vplyv židovskej obce

Vojak z II. svetovej vojny

V časoch Slovenského štátu

Bosé dievčatá

Zvyky 8. mája

Vojnou zničená dedina

Národná škola

Dedina a kone

Výstavba Zemplínskej šíravy

Porubian

Ženy „na Andreja“

Lamanky

Spracovanie konopnej priadze

Kúdeľné izby

Svadba a čepčenie nevesty

Sedem prísloví

Krstiny a ich obrad

Folklorista Ján Firda* * *


Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.