login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Drienovec: Poľnohospodárstvo

@ :: Historické foto ::     Jul 10 2007, 20:23 (UTC+0)

1


2

Obec Drienovec mala vždy predovšetkým poľnohospodársky charakter. Na rozdiel od mnohých dedín východného Slovenska tu kolektivizácia neprechádzala výraznými krízami a rozpadmi družstiev. JRD tu dokonca vzniklo už v roku 1949 a vydržalo až do čias porevolučného rozpadu vidieckeho družstevníctva. Prvá z historických fotografií pochádza z päťdesiatych rokov, druhá z prelomu štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia.


JRD v roku 1949 začalo obrábať pozemky s rozlohou 45 hektárov, ale v relatívne krátkom čase to už bolo 220 hektárov. V roku 1956 to bolo dokonca už 800 hektárov a podľa záznamov z roku 1957, pokiaľ k ornej pôde pripočítame pasienky, to bolo 1 029 hektárov. Medzi hlavné poľnohospodárske plodiny patrili pšenica, jačmeň, ovos, raž, kukurica, repka, cukrová repa, kàmna repa, hrozno, ale v päťdesiatych rokoch sa tu snažili aj o pestovanie melónov. Zo živočíšnej výroby to boli predovšetkým ošípané, hovädzí dobytok, ovce a hydina.

Prelomový bol rok 1972, keby sa JRD obcí Drienovec, Janík, Debraď, Mokrance, Budulov a Péder spojili do jednotného družstva. To úspešne hospodárilo približne 18 rokov, kedy nový spoločenský stav umožnil reštituovanie pozemkov a družstvo zaniklo. Tento stav sa podpísal aj na okolí. Na pozemkoch so susednou Moldavou boli rozsiahle vinice, ktoré v súčasnosti pripomínajú len prázdne nevyužité pozemky.

-sl-

Použitá literatúra:

Drienovec – Somodi (2001, OZ Drienovec a jeho okolie)


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu „Zachráňme staré príbehy, aby sme nestratili svoju identitu“, ktorý podporila Stredoeurópska nadácia a spoločnosť Slovnaft, a.s., člen Skupiny MOL.
čitateľov: 3966