login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Silická Brezová: Renesančný kostol a klasicistická veža

@ :: Roznava - Okolie ::     Jun 12 2014, 12:12 (UTC+0)

.


.


.


.


.


Silická Brezová, okres Rožňava: Uprostred obce Silická Brezová, obohnaný historickými obrannými múrmi, stojí renesančný kostol zo 16. sotorčia. V súčasnosti, a pravdepodobne od svojho vzniku, patrí protestantom, teraz konkrétne Reformovanej kresťanskej cirkvi, ktorej vstúpenci sú označovaní ako kalvíni.

Kostol je národnou kultúrnou pamiatkou. Rovnako tak i klasicistická veža z 19. storočia, ktorá slúži ako zvonica. Nie je súčasťou kostola, ale opevnenia hradbami a vedie cez ňu vstupná brána do areálu chrámu.

Počiatky histórie kostola

Silická Brezová nikdy nepatrila medzi veľké obce. Nie je ani presne známe, či sa tu pred 16. storočím nejaký kostol nachádzal. Pokiaľ áno, je pravdepodobné, že súčasný chrám stojí na jeho základoch.

Podľa ústnej tradície kostol založili, prípadne prestavali „bratríci“, čím sa rozumie post-bratrícke vojsko vedené Jánom Jiskrom. V 15. storočí aj v tejto oblasti Jiskra viedol boje za nástupnícke práva kráľa Ladislava Podhrobka proti Jánovi Huňadimu. Nakoľko tu chýba podrobnejší archeologický prieskum, je ťažko dokázateľné, či je kostol aspoň o to spomínané storočie starší. Vieme však, že v susednej Silici sa chrám dostal pod správu protestantov - „bratríkov“, ktorí ho údajne následne opevnili obrannými múrmi.

Súčasnosť

Renesančný kostol je obohnaný hradbami, ktorých vek v zozname národných kultúrnych pamiatok Ministerstva kultúry SR nenájdete. Podľa ústnej tradície aj toto opevnenie postavili „bratríci“. Pokiaľ by táto informácia bola pravdivá, ich vek možno datovať do 15. či 16. storočia. Skutočnosť je i taká, že podobné hradby sa okolo chrámov početne stavali napríklad aj v 17. storočí. Slúžili na obranu miestnych obyvateľov. Pokiaľ na obec zaútočilo turecké vojsko, dedinčania sa stiahli za hradby, a to neraz i dobytkom. Potom sa bránili ako na hrade.

Vstup do areálu vedie popod klasicistickú vežu, ktorú tu pristavali v desiatych rokoch 19. storočia. Vysvetlení, prečo pôvodný kostol nemá vežu, je niekoľko. V prípade katolíkov to bolo často znakom nedostatku peňazí v danej obci. Stavala sa iba chrámová loď a vedľa nej umiestnila samostatne stojaca drevená zvonica. V prípade protestantov to mohol byť rovnaký dôvod ako pri katolíkoch, ale nemusel. Dokonca aj v roku 1781, keď cisár vydal tzv. tolerančný patent, ktorý garantoval občiansku rovnoprávnosť medzi luteránmi, kalvínmi, pravoslávnymi a rímskymi katolíkmi. Protireformačné snahy sa stali nezákonnými a panovník si od svojho patentu sľuboval návrat protestantských rodín do miest a obcí, odkiaľ museli pred katolíkmi ustúpiť. Panovník týmto optrením sledoval súvisiaci rozvoj hospodárstva. Pravidlá pre vyznávanie nekatolíckej viery však umožňovali výstavbu kostolov len mimo obytných zón a nesmeli mať vežu. (Tým sa dosahovalo, že boli oproti katolíckym zákonite menšie.) V danom období tu už však kostol stál vyše 200 rokov, takže sa nachádza uprostred dediny. Veža však, ako sme spomínali, bola postavená až začiatkom 19. storočia.

Interiér chrámu je relatívne strohý, pokiaľ ho porovnávame s katolíckymi kostolmi. Je to dané formou vierovyznania, ktorá si na prezdobené priestory nepotrpí. Mimoriadne však dokáže zaujať chór, kazateľnica a kazetový strop z 18. storočia. Sú drevené a zdobené ľudovými ornamentálnymi maľbami. Ide o relatívne zriedkavý zachovaný prejav tzv. dedinského baroka.

Vzadu na chóre sa nachádzajú staré, jednoduché, drevené modlitebné lavice. Podľa miestnych obyvateľov pochádzajú ešte z čias výstavby kostola a označujú ich za dielo „bratríkov“.

Prístupnosť pamiatky

Kostol patrí pod Reformovanú kresťanskú cirkev, avšak fara sa v obci nenachádza. Je až v Silici. Kostolom však sprevádza i s výkladom pán ¼udovít Mezei. Turistickú prehliadku si je dobré vopred dohodnúť.

¼udovít Mezei
Silická Brezová 28, PSČ 049 11
Telefón: 058/79 01 816
Farský úrad v Silici: 058/ 788 36 50

Slavomír Szabó

***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.