login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Koceľovce: Vysťahovalectvo do USA

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2014, 10:58 (UTC+0)

Koceľovce, okres Rožňava: Táto fotografia vznikla pravdepodobne v päťdesiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej návštevu amerických migrantov v rodnej obci Koceľovce. Ako celé územie Slovenska, ani túto dedinu neobišla tzv. hladová migrácia, keď ju v čase krízy opúšťali muži i celé rodiny a hľadali si prácu za oceánom.

Migrácia do USA prebiehala vo väčšom či menšom rozmere až do roku 1948. V troch obdobiach však možno hovoriť o masových rozmeroch. Prvé bolo po roku 1867, teda po rakúsko-uhorskom vyrovnaní. Monarchia začala fungovať na princípoch dualizmu, spoločného mala len cisára a ministra zahraničia, vojny a financií. Mala teda už aj samostatný uhorský parlament a uhorskú vládu, ktorej predsedom sa stal Július Andráši (Andrássy). Práve v tom čase začal výrazný útlak nemaďarských národov na území Uhorska, čo zvýrazňovalo ich biedu. Očakávané výsledky nepriniesla ani komasácia z roku 1865, podľa ktorej mali na pozemky nárok aj nemajetnejší ľudia, ktorí na nich pracovali. Aj najbohatšie gazdovské rodiny v Koceľovciach však vlastnili iba polia o rozlohe od 4 do 15 hektárov. Teda na vlastnú obživu a ak aj vypestovali plodiny na predaj, pri prácach na poli nedokázali zamestnať dosť ľudí na to, aby sa tu žilo aspoň priemerne aj tým, ktorí väčšie role nevlastnili. Vo víre nových udalostí a neskúsenosti vlády so spravovaním vlastnej krajiny sa prehlbovali rozdiely medzi majetnými a chudobnými. Nastala prvá veľká vlna masovej migrácie za prácou do USA.

Výrazný odliv obyvateľstva v druhej vlne nastal hneď po vzniku I. ČSR. Dôsledkami I. svetovej vojny obyvateľstvo trpelo nedostatkom jedla, ktoré bolo na prídelové lístky. Zásobovanie tovarom viazlo, ale postupne sa aspoň uvoľnila situácia, ktorá umožňovala vycestovať a získať prácu za morom.

Tretia veľká migračná vlna postihla obec v krízových tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia. Koceľovce nikdy nebola veľká dedina. V roku 1930 tu žilo len 223 obyvateľov, z čoho v krátkom odišlo do Ameriky dvanásť rodín. Mnohé tam ostali natrvalo.

Práve z návštevy po dlhých rokoch z USA na Slovensko pochádza táto fotografia.


Slavomír Szabó


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.

čitateľov: 5736