login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Koceľovce: Gotický kostol

@ :: Roznava - Okolie ::     Feb 20 2014, 14:08 (UTC+0)

.


.


.


.


.


Koceľovce, okres Rožňava: Najstaršou stavbou v obci a národnou kultúrnou pamiatkou zároveň je gotický kostol, ktorého svätyňu zdobia mimoriadne zachovalé a jedinečné stredoveké fresky.

História kostola

Prvú písomnú zmienku o existencii sakrálnej stavby v Koceľovciach poznáme z roku 1335. V tom čase to bola ešte len kaplnka, ktorá tvorí súčasnú svätyňu a stála uprostred cintorína. O jej vznik sa pravdepodobne zaslúžili nemeckí kolonisti, ktorých tu pozval na osídlenie územia kráľ Belo IV po roku 1242.

V prvej polovici 14. storočia ku kaplnke pristavali chrámovú loď. Niektoré údaje konštatujú, že už v danom období mal kostol aj svoju vežu. Vo veži sa nachádzal 17 centový zvon, ktorého kovová zliatina obsahovala vysoký obsah striebra. Pokiaľ je táto informácia vierohodná, išlo o skutočne bohatú banícku obec. Bohaté fresky, ktoré vznikli niekedy v rozmedzí rokov 1360 až 1380, sú veľmi podobné chrámu v Ochtinej.

Chrám bol zasvätený sv. Bartolomejovi. V 16. storočí prešiel kostol do vlastníctva evanjelikov. Tí zatreli stredoveké fresky vápnom, čím ich de facto ochránili do dnešných čias.

V roku 1561, keď Koceľovce prepadli Turci a vypálili. Odvliekli do otroctva 150 obyvateľov. Zároveň údajne došlo k poškodeniu kostola, avšak rozsah škody nie je známy. Až do polovice 18. storočia sa v kostole nachádzalo 6 oltárov.

V roku 1819 bola prestavaná chrámová časť lode, svätyňa ostala nedotknutá. Pôvodné gotické okná svätyne boli rozšírené a stratili typický slohový charakter lomeného oblúka.

Koncom 19. storočia chrám zachvátil požiar, ktorý si výrazne doniesla veža. Pri prestavbe jej dali novú atypickú prilbicovú kopulu, ktorá je tu dodnes. Svätyňa so stredovekými freskami našťastie ostala nepoškodená.

Súčasnosť

Pri vstupe do kostola zaujmú kované opevnené dvere zo 16. storočia. Do sakristie vedú ešte staršie kované dvere, ktoré pochádzajú zo 14. storočia.

Barokový oltár pochádza (v čase fotografovania bol v reštaurátorských dielňach) z roku 1740. Oltárny obraz znázorňuje Krista v skriesení, po bokoch sa nachádzajú plastiky Mojžiša a Árona.

Krstiteľnica s plastikou Krista bola vyhotovená v 17. storočí, jej vrchnák v roku 1750.

Pod náterom chrámovej lode sa nachádzajú renesančné fresky, ktoré na svoje odkrytie ešte len čakajú.

Gotické fresky začínajú na oblúku spájajúcom loď a svätyňu. Tu zobrazujú 8 postáv - Na vrchole kráľa Dávida a Šalamúna, nižšie prorokov Izaiáša a Remiáša, oproti Ezechiela a Daniela, pod nimi prvomučeníka Štefana a sv. Katarínu.

Vo výklenkoch sa nachádzajú biblické výjavy: zvestovanie Panny Márie, narodenie Spasiteľa, návšteva Márie Alžbetou, príchod troch kráľov, dieťa Kristus v chráme, vzkriesenie a korunovácia Panny Márie.

V medzirebrových poliach sú vyobrazení evanjelisti Marek, Matúš, Lukáš a Ján.

Južná strana freskami približuje príchod Krista do Jeruzalema, severná poslednú večeru a modlitbu v Getsemanskej záhrade. Dolná časť výjavy z bičovania Krista, nasadenia tàňovej koruny a nosenia kríža. Dolná časť južnej strany zobrazuje snímanie Krista z kríža a ukladanie do hrobu.

Zaujímavosťou je monumentálnosť fresiek, niektoré postavy sú životnej veľkosti.

Za oltárom sa nachádza výjav príchodu Krista pred Kajfáša a Piláta a dvanásť apoštolov.

Prístupnosť pamiatky

Kostol je sprístupnený na požiadanie. Hneď pri kostole sa nachádza fara. Kňaz je ochotný návštevníkom chrám sprístupniť na prehliadku.

Evanjelický farský úrad, Koceľovce 31, 049 35 pošta Ochtiná
Telefón: 058 / 79 31 909, 0918 112 441

GPS kostola: N 48°71,024' / E 020°34,279'

Slavomír Szabó***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.