login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Iňačovce, Senné: Národná prírodná rezervácia Senné - Rybníky

@ :: Michalovce - okolie ::     Feb 08 2014, 23:39 (UTC+0)

.


.


.


.


.


.


.


Iňačovce, Senné - okres Michalovce: Národná prírodná rezervácia Senné - Rybníky patrí medzi najvýznamnejšie vtáčie rezervácie v Európe . Jej rozloha je 213,31 hektárov z celkovej plochy sústavy Senianskych rybníkov, ktorá činí približne 700 hektárov. Celá oblasť je známa vysokým výskytom tu hniezdiacich vodných druhov, ale i ako zastávka migrujúcich vtákov počas sezónnych ťahov najmä na jar a koncom jesene. Prírodná rezervácia Senné - Rybníky bola vyhlásená už v roku 1974, od roku 1990 je v zmysle Ramsarskej dohody na Zozname medzinárodne významných mokradí a od roku 2004 je uvedená aj na Zozname území európskeho významu.

Biotop a vtáci

Ornitologickými pozorovaniami bolo na území rezervácie registrovaných 283 vtáčích druhov. Tento počet tvorí 81 percent všetkých vtáčích druhov na Slovensku. Veľké zastúpenie v počte 63 druhov tu má vodné vtáctvo, ktorého život je viazaný ma vodu a mokrade. Rozľahlé jazerné plochy, močiare, vlhké lúky a brehy zarastené pálkou, ktoré sú charakteristické pre toto územie, tvoria ich prirodzený biotop.

Zo známych i viac raritných druhov tu hniezdia chavkoše nočné, beluše malé, kormorány veľké, volavky purpurové, bučiaky veľké, chriaštele vodné, kane močiarne, volavky biele, lyžičiare biele, šabliarky modronohé, ale aj väčší počet druhov divých kačíc, lysiek, potápiek a pod.

Rezervácia púta veľkú pozornosť najmä na jar počas vtáčej migrácie. V danom čase sa tu zlietajú niekoľkotisícové kàdle husí siatinných a bieločelých. Mimoriadnou raritnou sú migrujúce žeriavy popolavé. V tomto ročnom období je tu možné pozorovať takmer všetky druhy divých kačíc žijúcich na európskom kontinente.

Kolorit dotvárajú rôzne druhy kalužiakov, cíbikov, pobrežníkov, ale aj malé trsteniariky a svrčiaky.

Pre vody rybníkov sú charakteristickými rybami najmä kapor, amur, tolstobik, sumec a šťuka.

Z botanického hľadiska je lokalita známa výskytom cca 300 druhov vyšších rastlín.

Prístupnosť - náučný chodník

Vstup do rezervácie je možný náučným chodníkom, ktorý začína v obci Iňačovce. Vedie po pevnom trávnatom povrchu a návštevníka prevádza pomedzi rybníky a mokrade s tisícmi vtákov. Na ich sledovanie slúžia dve vysoké pozorovacie veže, ktoré boli postavené práve za týmto účelom. Dåžka náučného chodníka je 8 kilometrov, prevýšenie takmer nulové a návštevník sa počas túry zoznámi s prostredím aj pomocou deviatich náučných tabúľ.

Zoznam náučných tabúľ:
1. História Iňačoviec
2. Mapa územia
3. Iňačovská váhadlová studňa
4. História miestneho pastierstva
5. Vyhliadková veža
6. Zastúpenie vtáčích druhov v rezervácii
7. História rybárstva
8. Lúky a ich prínos pre ľudí
9. Historický kaštieľ v Sennom

Od konca trasy zo Senného sa do Iňačoviec možno vrátiť popri rybníkoch chodníkom dlhým cca 2 km.

Slavomír Szabó
***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.