login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Silická Jablonica

@ :: Roznava - Okolie ::     Dec 17 2013, 11:01 (UTC+0)

.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


Poloha

Silická Jablonica sa nachádza na severovýchodnom okraji Silickej planiny v Slovenskom krase pri historickej ceste, ktorá spájala Rožňavu s Turňou nad Bodvou. Administratívne je súčasťou okresu Rožňava v Košickom samosprávnom kraji.

Od krajského mesta Košice je Silická Jablonica vzdialená 58 kilometrov. Vedie tam z Košíc cesta I. triedy č.50 (E 571) po odbočku do Jablonova nad Turňou a odtiaľ cestou II. triedy priamo do obce. Od okresného mesta Rožňava je Silická Jablonica vzdialená 23 kilometrov.

Do 2 556 hektárového katastra patrí veľká časť do Národného parku Slovenský kras. Nadmorská výška v katastri sa pohybuje od 220 do 607 metrov. Veľký rozdiel v nadmorskej výške je daný vysokým položením krasových planín. Uprostred obce je nadmorská výška 256 metrov. V katastri pramení a pri obci preteká rieka Turňa.

História

Prvú písomnú zmienku o Silickej Jablonici poznáme až z roku 1386. Nachádzala sa pri hlavnej ceste spájajúcej vtedajšiu Turniansku a Gemerskú župu. Je však dôvodné predpokladať, že dedina vznikla omnoho skôr, iba pre jej existenciu chýbajú písomné doklady. Podľa miestnej tradovanej povesti obec založili utečenci z dnes už nejestvujúcej dediny Čierna Vàba, ktorá sa mala nachádzať v blízkosti miestneho hradiska na Sokolej skale, kde neskôr vznikol hrad Sokolí kameň. Utečenci sa tu mali zachrániť počas tatárskeho vpádu, teda v roku 1241 prípadne 1242.

Počas portálneho súpisu Turnianskej stolice z roku 1430 v Silickej Jablonici napočítali 60 port. Porta je brána, ktorou mohol prejsť naložený voz, a ktorá viedla z ulice do hospodárskej usadlosti. V tom čase sa pri spisovaní používal tzv. portálny súpis, čiže sa spisovali takého brány a nie ľudia. Nie je to teda súčet všetkých domov, ale iba väčších hospodárskych usadlostí. Dnes sa na jednu takúto usadlosť počíta minimálne 7 obyvateľov, čo zahàňa sedliacku rodinu a služobníkov. V roku 1430 tu teda žilo minimálne 420 obyvateľov, čo bola na dané obdobie skutočne ľudnatá dedina.

Majiteľmi Silickej Jablonice boli Bebekovci. Nepatrila však jednému z nich, ale trom naraz. Najväčší podiel s čiastkou 33 port mal Imrich - syn vojvodu Imricha Bebeka, 14 port vlastnil Mikuláš a 13 port patrilo Petrovi - obaja synovia palatína Detricha Bebeka.

Prvú písomnú zmienku o kňazovi poznáme až z roku 1561. Farár Gregor zo Závodu (Zawoth) bol evanjelický. Je však isté, že kostol v 16. storočí tu stál aj kamenný kostol, ktorý bol neskôr úplne prebudovaný. Nachádza sa tu dodnes. V roku 1578 už dedina patrila k hradnému panstvu Szádvár.

Po ukončení stavovských povstaní Františka II. Rákociho (Rákóczi) a následnom hladomore a morovej rane tu v roku 1715 žilo len 19 obyvateľov, z toho bolo 17 poddanských sedliakov a 2 želiari.


Podľa záznamu z roku 1828 v obci stálo 136 domov, v ktorých žilo 695 obyvateľov.

Po Viedenskej arbitráži v roku 1938 sa stala Silická Jablonica súčasťou Horthyho Maďarska a do Československa sa vrátila až po oslobodení v januári 1945.

Jednotné roľnícke družstvo tu založili až v roku 1952 a bolo zamerané na produkciu ovocia.

Genéza názvu obce

1386 - Jablonca, Zedlyche
1402 - Jabloncha, Zedliche
1750 - Jabloncza
1920 - Jablonica
1327 - Jablonca
1918 - Silická Jablonica


Súčasnosť

Silická Jablonica má v súčasnosti 196 obyvateľov (december 2013). Národnou kultúrnou pamiatkou je pôvodne gotický kostol Povýšenia sv. Kríža.

Stred obce tvoria starobylé vidiecke domy s drevenými i murovanými podstienkami ako i bohatou ornamentálnou výzdobou a sú hodné pozornosti do tej miery, že by tu pokojne mohlo vzniknúť chránené architektonické územie. Zaujímavo pôsobí aj miestny cintorín so starými atypickými drevenými ståpmi, ktoré evanjelici používali namiesto krížov.

Obec momentálne neprevádzkuje žiadne oficiálne ubytovacie a stravovacie zariadenie, avšak po dohode je tu možnosť ubytovania na súkromí. Ubytovacie kapacity ponúkajú susedné dediny Hrušov a Jablonov nad Turňou.


Kontakt

Adresa: Obecný úrad, Silická Jablonica 64, 049 43 Jablonov nad Turňou
Telefón: 058 79 61 413, 058 78 81 142, 0918 348 064
Fax: 058 79 61 413
Domovské stránky: obec nemá domovské internetové stránky


Spracoval: Slavomír SzabóKultúrne dedičstvo

Pôvodne gotický kostol Povýšenia sv. Kríža

Prírodné bohatstvo

Sokolia skala

Zbojnícka jaskyňa

Planina Dolný vrch

Silická planina

Rieka Turňa

Turnianska kotlina

Historické fotografie

Priadky

Pranie v Turni

Ženské kroje

V časoch furmanstva

Jablká a ich spojenie s obcou

Staré príbehy z obce

Sára a polovičné teľa - skutočný príbeh z roku 1946 o vplyve vojny, mladej láske a poverách - autor: Slavomír Szabó

***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.