login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Silica

@ :: Roznava - Okolie ::     Aug 29 2013, 21:04 (UTC+0)

.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


Poloha

Silica sa nachádza priamo na Silickej planine v Národnom parku Slovenský kras. Administratívne je súčasťou okresu Rožňava v Košickom samosprávnom kraji.

Od krajského mesta Košice je Silica vzdialená 69 kilometrov, pokiaľ sa autom prechádza cez úzku asfaltovú cestu z obce Silická Jablonica. Tá však nebýva v zime vždy zjazdná. Cez Sorošku a obec Slavec je z Košíc do Silice 88 kilometrov. Z Košíc vedie cesta I. triedy č.50 (E 571), pri Gombaseku je odbočka na Silickú planinu. Od okresného mesta Rožňava je Silica vzdialená 21 kilometrov.

Kataster s rozlohou 3 457 hektárov sa nachádza na Silickej planine. Nadmorská výška v katastri sa pohybuje od 447 do 632 metrov. Veľký rozdiel v nadmorskej výške je daný vysokým položením planín oproti údoliu s riekou Turňa. Uprostred obce je nadmorská výška 546 metrov.

História

Kataster obce bol sídlený už v predhistorickom období, na čo dávali možnosti početné krasové jaskyne, najmä známa Silická ľadnica. ¼udia tu žili už v mladšej dome kamennej. Našlo sa jaskynné sídlisko bukovohorskej kultúry, ale tiež pilinskej kultúry a kyjatickej kultúry, žili tu ľudia aj v dobe železnej a rímskej.

I keď prvú písomnú zmienku o Silici poznáme z roku 1376, dedina je oveľa staršia. Podľa historickej listiny z roku 1399 bol jej vlastníkom Štefan Silonaj (Szillonai). Neskôr sa dostala do vlastníctva Bebekovcov, ktorí ovládali plešivecké a štítnické, neskôr i krásnohorské panstvo. Po vymretí ich rodu sa tu striedalo viacero majiteľov včítane Andrášiovcov (Andrássy).

V 15. storočí, keď post-bratrícke vojská vedené Jánom Jiskrom bojovali za nástupnícke kráľovské práva Ladislava pohrobka proti armáde Jána Huňadyho, bol kostol v Silici prestavaný Jiskrovcami na pevnosť. Dodnes sa okolo neho nachádzajú obranné múry.

V roku 1828 za čias cisára a kráľa Ferdinanda I. Habsburského, keď sa konalo štatistické sčítanie domov a obyvateľov, mala Silica 107 domov a 777 obyvateľov. Na dané obdobie to bola skutočne ľudnatá obec. ¼udia sa živili najmä poľnohospodárstvom, veľká časť z nich boli ovocinári. Za ovocné sady hornej časti vtedajšieho Uhorska boli brané susedné obce Jablonov nad Turňou, Silická Jablonica a Hrušov, Silica teda pravdepodobne spadala do tejto oblasti tiež. Naviac, v Silici sa vo veľkom pestovali kvety, ktoré sa vyvážali na predajné trhy. Z remeselníckej činnosti to bola najmä výroba kravských a ovčích zvonov, ktoré tu miestni remeselníci robia dodnes.

Počas rokov 1938 až 1945 bola obec pričlenená k Horthyho Maďarsku. I keď sa väčšina vtedajších obyvateľov k Maďarom hlásila, na dané obdobie nespomínajú v dobrom. Regent Miklós Horthy totiž plánoval premeniť Silickú planinu na veľkú ohradenú zvernicu, ktorá by slúžila na poľovačky privilegovaných. Blízko obce sa (v súčasnosti) tiahne hranica, za ňou už stáli prvé obory, dokonca aj zvernica s medveďmi. Obyvatelia z dedín mali obmedzené podmienky hospodárenia i slobodného pohybu osôb. Po ukončení vojny ľudia z dediny obory zbúrali a zvieratá vypustili.

Genéza názvu obce

1376 - Szedlych
1386 - Zedlyche
1399 - Zethlyche
1430 - Zylicze
1773 - slovensky: Silicza, maďarsky: Szilice

Súčasnosť

Silica má v súčasnosti približne 540 obyvateľov. Významnou historickou pamiatkou je gotický kostol zo 14. storočia.

Veľký je turistický potenciál. Silica je častým začiatočným bodom pre túry po Silickej planine. Medzi najnavštevovanejšie miesta patria Silická ľadnica a Dievčenská skala.

Turistické ubytovanie na privátoch:

Vojtech Szabó, Silica 160, tel: 058/ 790 11 53
Jolana Varádyová, Silica 7, tel: 058 / 790 11 77


Kontakt

Adresa: Obecný úrad, Silica 43, 049 52 Silica
Telefón: 058 7883 650
Fax: 058 7883 650
e-mail: obec.silica@mail.t-com.sk

Spracoval: Slavomír Szabó


Staré príbehy zo Silice

Kráľovský pôžitok - povesť z roku 1241, keď sa kráľ Belo IV. údajne ukrýval pred Tatármi na Silickej planine – autor: Silvia Bolčová

Prvý prípad žandárskej stanice - príbeh z roku 1939 z čias, keď Silica pripadla pod Horthyho Maďarsko – autor: Slavomír Szabó

Kultúrne dedičstvo

Gotický kostol

Prírodné bohatstvo

Silická planina

Silická ľadnica

Farárova jama


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.