login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Plešivec: Gotický kostol

@ :: Roznava - Okolie ::     Aug 22 2013, 12:36 (UTC+0)

.


.


.


.


.


.


Plešivec, okres Rožňava: Gotický kostol v Plešivci, ktorý bol pôvodne zasvätený sv. Jurajovi, patrí medzi tie architektonické diela, ktorých neskoršia prestavba výrazne nezasiahla do pôvodného sloha. Tak i dnes je preň charakteristická predovšetkým gotika, naviac doplnená vzácnymi stredovekými freskami.

História kostola

Prvú písomnú zmienku o Plešivci poznáme z roku 1243, avšak predpokladá sa, že jestvoval už v 11. storočí. Oblasť od 13. storočia patrila rodu Ákošovcov (neskôr známi ako Bebekovci) a získali ju priamo od kráľa Bela IV. Svoj rodový kostol tu dali postaviť v prvej polovici 14. storočia. Je pravdepodobné, že predtým tu už kostol stál, dokonca na tom istom mieste ako ich nový. Stavba Ákošovcov mala v 14. storočí dve lode, kaplnku na severnej strane pristavali až začiatkom 15. storočia

Počas expanzie Osmanskej ríše vpadli v roku 1558 do Plešivca Turci a vypálili ho. Takto zanikol aj kostol a dlho sa mu nikto nevenoval. Až v roku 1617 ho opravili a dostavali kalvíni. Pretože stropná gotická klenba bola už zrútená, nahradili ju rovným stropom. V roku 1627 dostavali aj emporu (balkón v interiéri). Túto ešte prestavali v roku 1744 a vyzdobili maľbou, dodnes je to dielo hodné pozornosti.

Pretože v danom čase bol už kostol protestantský, pôvodné fresky zo 14. (prípadne 15.) storočia zatreli. V roku 1861 však pri rekonštrukcii došlo na ich postupné odkrývanie, niektoré boli odhalené až v roku 2009. Keď v danom roku 1861 kostol rekonštruovali, objavili aj náhrobný epitaf Ladislava Bebeka. Epitafov môže mať jeden človek veľa, ale ako náhrobný kameň z nich vždy slúži iba jeden. Je dôvodné sa domnievať, že Ladislav Bebek v kostole pochovaný nebol. Jeho epitaf totiž vybrali a premiestnili do východnej steny kaplnky z 15. storočia. Ak by ta bol i šľachticov hrob, epitaf by ponechali na pôvodnom mieste, prípadne presťahovali aj hrobové miesto.

Súčasnosť kostola

Kostol je stále využívaný a konajú sa v ňom bohoslužby. Zachoval si prevažne stredoveký gotický charakter. Pôvod fresiek sa datuje do 14. až 15. storočia a prisudzuje talianskym majstrom, ktorí vyzdobili viacero gemerských kostolov, tiež kostol v Čečejovciach. V súčasnosti (2013) sú fresky v štádiu postupnej rekonštrukcie.

Za pozornosť stojí aj zdobená drevená empora a kamenný epitaf Ladislava Bebeka.

Z vonkajšej strany južnej strany lode možno vidieť fresku sv. Štefana a sv. Ladislava.

Prístupnosť pamiatky

Kostol je sprístupnený iba na požiadanie. Najlepšie je dohodnúť sa vopred.

Kontakty

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Plešivec
Domická 162, 049 11 Plešivec

Obecný úrad Plešivec
Čsl. Armády 1
049 11 Plešivec

Tel. č : 058 / 7 921 135
Fax : 058 / 7 921 134
www.obecplesivec.sk


spracoval:Slavomír Szabó


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.