login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Turňa nad Bodvou: Gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie

@ :: Okolie ::     Aug 05 2013, 17:57 (UTC+0)

.


.


.


.


.


.


Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: V hornej časti Turňa nad Bodvou sa nachádza historicky cenný kostol, ktorý je známy nielen zachovalými gotickými prvkami, ale okrem gotických aj raritnými barokovými freskami. Tie pod novou vrstvou bielej maľby údajne objavil spisovateľ Mór Jókai.

Počiatky histórie kostola

Ešte donedávna sa datoval vznik kostola Nanebovzatia Panny Márie na začiatok 14. storočia. Bolo však známe, že existencia takejto stavby v obci sa spomína už v historickej listine z roku 1263. Spomína sa aj v ďalších starých písomnostiach, konkrétne v rokoch 1274 a 1278. Zachoval sa i zápis odvedenia pápežských desiatkov v rokoch 1332 až 1336, kde sú uvedené aj mená miestnych duchovných Turnianskeho dištriktu. Predpokladalo sa však, že kostol z 13. storočia (prípadne starší), nie je identický s tým dnešným. Pravdepodobne vraj vyhorel a v 14. storočí postavili nový. Nedávny reštaurátorský prieskum však priniesol niekoľko významných objavov. Ide predovšetkým o mimoriadne zachovalé a umelecky hodnotné gotické fresky v presbytériu kostola. Na mieste niekdajšieho vchodu do kostola na južnej strane lode zasa našli časti dvoch zamurovaných štrbinových okien a murivo staršieho dáta. Na základe ich datovania je isté, že súčasný chrám vznikol alebo úplnou prestavbou staršieho, alebo na jeho zvyškoch. Tým sa však datovanie vzniku posúva na začiatok 13. storočia.

Ešte pre rokom 1406 pôvodný kostol rozšírili, pričom zbúrali pôvodnú a postavili súčasnú mnohouholníkovú svätyňu. Na severnej strane pribudla bočná kaplnka. K ďalším úpravám došlo v 16. storočí a potom sa dostal do správy protestantov, ktorí ho užívali približne sto rokov. Počas stavebných úprav v severnej kaplnke pribudli barokové fresky. I keď sú od gotických o pár storočí mladšie, na slovenské pomery sú mimoriadne raritné a majú vysokú umeleckú hodnotu.

Súčasnosť

Gotické fresky boli objavené v roku 2004. Okrem nich si môžete v chráme pozrieť lomené gotické arkády zo začiatku 15. storočia. Vo svätyni sa na svorníkoch oblúkov na strope nachádza reliéf diviačej hlavy. Pochádza z erbu rodu Tornayovcov, ktorí v tomto čase stredoveku Turňu a jej okolie ovládali. V kostole mali aj svoje pohrebné miesto, o čom svedčí aj zachovaný kamenný epitaf z roku 1406.

Barokové fresky boli dlhý čas zatrené na bielo. V roku 1880 ich údajne objavil osobne spisovateľ Mór Jókai. Hovorí sa, že ho ich odkrývanie natoľko zaujalo, až ostal v chráme do neskorého večera. Kostolník o ňom nevedel, kostol zamkol a známy spisovateľ sa dostal von až ráno.

V tej istej kaplnke sa nachádza obraz sv. Pavla Pustovníka z 18. storočia.

Okolo chrámu boli postavené obranné múry so strieľňami, aby v prípade bojov mohol slúžiť ako pevnosť.Prístupnosť pamiatky

Kostol patrí pod rímsko-katolícku cirkev, ktorá má faru priamo v obci. Prehliadka je možná po dohode s kňazom.

Farský úrad
Hlavná 42
044 02 Turňa nad Bodvou

telefón: 055 / 46 621 40

e-mail: turna.n.bodvou@fara.sk

Slavomír Szabó


Použitá literatúra:

A. Güntherová: Súpis pamiatok na Slovensku 2, Obzor 1968
P. Tajkov: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, 2012


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.