login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Silica: Gotický kostol Všechsvätých

@ :: Roznava - Okolie ::     Aug 05 2013, 10:09 (UTC+0)

.


.


.


.


.


Silica, okres Rožňava: V hornej časti obce Silica, obohnaný historickými obrannými múrmi, stojí pôvodne gotický kostol. V súčasnosti patrí reformovanej cirkvi, pôvodne bol katolícky a zasvätený Všetkým svätým. Nedávny prieskum pri rekonštrukcii priniesol objav v podobe čiastočne zachovaných gotických fresiek.

Počiatky histórie kostola

Prvú písomnú zmienku o Silici poznáme z roku 1340, vznik kostola bol doposiaľ datovaný až do roku 1525. Archeologický prieskum v roku 2008 však priniesol nález v podobe nádoby ukrytej v severovýchodnom rohu pôvodnej chrámovej lode. Nádoba bola zahåbená do pôdy, otočená hore dnom a obložená kameňmi. V jej vnútri sa nachádzali vtáčie kosti. Podľa historika Petra Tajkova ide pravdepodobne o príklad náboženského synkretizmu, teda spájanie rôznych náboženstiev v čase vzniku chrámu. Inými slovami - pri výstavbe nového kresťanského kostola bola pre zdarné dokončenie diela vykonaná obeť zvieraťa podľa obradu predkresťanských starovercov. Na základe technológie výroby bola obetná nádoba datovaná do druhej tretiny 13. storočia až začiatku 14. storočia. Je teda veľmi pravdepodobné, že kostol v Silici je oveľa starší, ako sa do objavu predpokladalo a pochádza práve z tohto obdobia.

Z pôvodnej časti prvej etapy výstavby pochádza stará loď, ktorá bola ešte v stredoveku zväčšená a rozšírená. Mohutná veža bola pred loď predstavaná pravdepodobne v roku 1525, čo bol zároveň rok mylného datovania stavby.

Súčasnosť

Chrám si zachoval viacero prvkov gotickej stavby, avšak už nie sú dominantné. Prešiel mnohými prestavbami, najmä v rokoch 1776, 1813 a 1876. Prevládajúci sloh je klasicistický. Návštevník však môže vidieť gotické fresky, ktoré pravdepodobne (ako aj inde na Gemeri) vznikli v druhej polovici 14. storočia. K datovaniu pomohlo najmä dobové zobrazenie piatich konsekračných krížov.

Z gotiky tu možno vidieť aj jednoduchý portál, ktorý ešte nemá ani lomený oblúk - teda pôsobí ešte staršie, vyzerá ako oblúk románsky. Zachovali sa aj dve pôvodné štrbinové okná. Ako raritu možno vnímať skutočnosť, že v pôvodnej omietke severnej strany chrámovej lode sa zachovali odtlačky prstov stredovekých majstrov.

Zaujímavý je i drevený kazetový strop, ktorý bol vyhotovený v rokoch 1875 až 1876.

Kostol je obohnaný obrannými hradbami. Boli vybudované pravdepodobne post-bratríkmi z vojsk Jána Jiskru, ktorí mnohé kostoly využívali ako pevnosti. Vznik hradieb je datovaný do polovice 15. storočia. (Pred vyššie spomínaným výskumom sa hradby datovali do 16. storočia.) Doposiaľ tu môžeme doposiaľ vidieť zachované strielne využívané najmä na hákovnice (stredoveké ručné palné zbrane).Prístupnosť pamiatky

Kostol patrí pod Reformovanú kresťanskú cirkev. Konajú sa v ňom pravidelné bohoslužby. Fara sa nachádza priamo v obci. Turistickú prehliadku si je dobré vopred dohodnúť s farou, alebo požiadať vedenie obce Silica.

Farský úrad v Silici: 058/ 788 36 50
Obecný úrad Silica: 058/788 36 50


Slavomír Szabó


Použitá literatúra:

A. Güntherová: Súpis pamiatok na Slovensku 2, Obzor 1968
P. Tajkov: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, 2012


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.