login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Seňa: Ranogotický kostol

@ :: Okolie ::     Jul 12 2013, 09:34 (UTC+0)

.


.


.


.


.


.


.


Seňa, okres Košice-okolie: Najpozoruhodnejšia architektonická pamiatka v Seni je kostol z druhej tretiny 13. storočia. Nachádza sa na rovine, približne v strede obce. Ide o pôvodne katolícky farský kostol sv. Mikuláša, dnes patrí reformovanej luteránskej cirkvi.

História

Veľkou zaujímavosťou sú tváre pravdepodobne kráľov a ich manželiek, ktoré nájdete vytesané z kameňa na dvernom portáli južnej strany kostola. Ide pravdepodobne o podobizne kráľa Bela IV. (* 1206, + 1270; ako uhorský kráľ 1235-1270) a jeho manželky Márie Laskarisovej. Podľa niektorých vedeckých prác však môže ísť aj o portréty Belovho otca, kráľa Ondreja II. Jeruzalemského (* asi 1117, + 1235; ako uhorský kráľ 1205-1235) a niektorej z jeho manželiek. Tými boli Gertrúda (matka Bela IV.), Jolana Courtenayská a Beatrica z Este. Je tiež možné, že sú to podobizne oboch panovníkov a ich manželiek, keďže kamenné plastiky sú štyri.

Seňania mali dôvod, prečo takto zvečniť kráľa. Belo IV. udelil Seni veľké privilégiá i majetky a vo svojom čase ju pozdvihol na úroveň Košíc.

Ïalšou zaujímavosťou kostola sú ryhy, ktoré nájdeme na západnej strane pri dverách na veži, ako aj na vonkajšej južnej stene kostola. Traduje sa, že ryhy vznikli brúsením mečov bojovníkov, ktorí išli bojovať do Jeruzalema v križiackych výpravách. Medzi určité vtedajšie rituály vtedy patrilo brúsenie mečov o steny kresťanských kostolov. Verilo sa, že takýto meč má magickú moc v boji s pohanmi.

Nájdete tam však aj znateľné ryhy v tvare kruhu. Tie údajne vznikali tak, že o múr kostola sa tlačením a krútením otierala minca. Prášok, ktorý padal zo steny spod mince mal údajne magickú moc a využíval sa napríklad pri ľudovom liečení.

Okolo kostola sa zachovali hradby. Tie sa v stredoveku stavali ako obranný múr. Pokiaľ na dedinu niekto zaútočil, často sa ľudia zbehli okolo kostola a za obrannými múrmi sa bránili ako v pevnosti. Takéto múry mala v stredoveku väčšina dedinských kostolov.
Prvú písomnú zmienku o kostole poznáme z rokov 1332 – 1335, kde sa spomína pri vyberaní pápežských desiatkov.

Opis pamiatky

Jednoloďový kostol s presbytériom s pravouhlým uzáverom z 13. storočia. Na južnej strane lode je pôvodný gotický portál s lomeným ostením a vo výške vnútorného portálového nadpražia nad sebou umiestnené štyri hlavy. Pravdepodobne sa jedná o hlavy kráľov a ich manželiek. Veža je mladšia ako chrám, predstavaná je na západnej strane

Kostol má už prestavaný rovný strop. Pôvodnú krížovú gotickú klenbu môžete vidieť už len v priestore pod chórom – v presbytériu. Klenba dosadá na piliere a konzoly s rastlinnou ornamentikou. Na jednom svorníku sú vytesané jahodové listy a na druhom erb s postavou. Na južnej strane lode sa zachovali dve neskororománske polkruhové okná. Masívna veža je podoprená dvoma diagonálnymi rohovými opornými piliermi. Kostol patrí ku vzácnym pamiatkam prechodného štýlu z románskeho slohu do ranej gotiky.

Turistická prístupnosť

V prípade záujmu o prehliadku sa je potrebné dohodnúť s farským úradom.

Reformovaná kresťanská cirkev, farnosť Seňa
Seňa 210
04458 Seňa

telefón: 055 6962 525


Spracoval: Slavomír Szabó

Použitá literatúra:
Peter Tajkov: Stredoveké kostoly v Košickej kotline
Štefan Kolivoško: Seňa/Szina
Autorský kolektív: Kniha kráľov





***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.